2011-03-18

Barnens trafiksäkerhet går alltid först

Att vara skolpolis är ett förtroendefullt uppdrag som mellanstadieelever har haft i tiotals år. Jag var själv skolpolis i Snöstorpsskolan i början av 1990-talet. Man fick en orange reflexcape och, i slutet av terminen, 50 kronor av rektorn som tack.

Sveriges Radio rapporterar nu att skolpoliserna kan försvinna från Stockholm. Bakgrunden är att tjänstemännen på trafikkontoret beställt en utredning om skolpolisverksamheten. Utredningen kommer fram till att det är svårt att bevisa att skolpoliserna har någon effekt på trafiksäkerheten. Från tjänstemannahåll i staden har man uppfattningen att barn inte ska leda barn i trafiken. I stället förordar man andra lösningar, som ombyggnader av trafikmiljön för att göra den säkrare.

Det skadar inte att påpeka att beslutet om skolpolisernas vara eller icke vara fattas av folkvalda politiker, inte av tjänstemännen på trafikkontoret. Och vi politiker har ännu inte tagit ställning vare sig för eller emot de slutsatser som utredningen kommit fram till. Om det blir aktuellt att fatta ett sådant beslut så tycker att en utgångspunkt är viktigare än alla andra: att trafiksäkerheten vid skolorna blir så bra som möjligt, för alla barn. Att nå det målet är faktiskt viktigare än vilka medel vi använder.

För övrigt: Tvärtemot vad Sveriges Radio hävdar är utredningen om skolpoliserna visst offentlig. Den finns tillgänglig på Stockholms stads hemsida.

1 kommentar:

Danni sa...

Jag kan inte låta bli att tänka på Johan Glans suveräna "World Tour of Skåne" där han bl.a. berättar om hur han som skolpolis blev satt att övervaka ett övergångsställe där det fanns trafikljus :)