2010-10-03

Politikerarvoden rätt lagom

"Så mycket tjänar politikerna i Stockholm", basunerar Expressen ut idag. Tidningen spär därmed på den till synes utbredda missuppfattning som finns att svenska politiker är väldigt välbetalda.

Expressens granskning tycks bygga på de deklarerade inkomsterna, och i de beloppen kan ju rymmas både arvoden från politiska uppdrag, löner från "vanliga" jobb samt en del annat. Men jag tycker ändå det kan vara på sin plats att säga något om vad politiker "tjänar" i Stockholm.

Stockholmspolitiken är organiserad så att i toppen finns kommunfullmäktige med 101 ledamöter. En ledamot i kommunfullmäktige har ett årsarvode på 15 200 kr. Därutöver får han eller hon 940 kr i ersättning varje gång kommunfullmäktige sammanträder, (ungefär var tredje vecka).

Mindre än du tror?

Sen finns det ungefär tio facknämnder, allt från exploateringsnämnden till äldrenämnden, som man kan bli invald i. Här varierar ersättningarna, men en ledamot får vanligen 26 500 kr om året och en ordförande 66 300. Även här tillkommer sammanträdesarvode på 490 kr.

Låt säga att du är kommunfullmäktigeledamot och även ledamot i någon facknämnd. Då har du en ersättning på 41 700 kr plus sammanträdesarvoden (på en höft 17 000 kr) dvs. omkring 60 000 kr om året - motsvarande 5 000 kr i månaden - i ersättning.

Förutom kommunfullmäktige så finns det politiker i stadsdelsnämnderna. Stockholm har 14 stadsdelsnämnder med tretton ledamöter i varje, plus ersättare. En ordförande i en stadsdelsnämnd har ett bra årsarvode, 153 800 kr. En ledamot har 39 600 och en sån som jag, en ersättare, får 19 700 kr om året. Sammanträdesarvode på 490 kr tillkommer.

Det finns de i Stockholmspolitiken som tjänar väldigt bra. Borgarråden (tolv stycken, Stockholms "regering") har, såvitt jag vet, 85 procent av ministrarnas löner (som är ca 110 000 kr). Men borgarråden är också de enda i Stockholm som så att säga jobbar heltid som politiker och kan leva på det. Alla övriga - dvs. de allra flesta politiker - är personer som har vanliga jobb på dagarna och som ägnar sig åt politiken på kvällar och helger.

Mot bakgrund av den tid som de flesta politiker lägger ner på sina uppdrag så tycker jag inte att arvodena är uppseendeväckande höga. Jag påstår inte heller att de är för låga; i själva verket tror jag de ligger på en rätt rimlig nivå. Den uppfattningen vill jag gärna förmedla, som kontrast till de lite mer champagnebubblande antydningar som kvällstidningarna gärna framför.

Stockholms stads hemsida finns en komplett redogörelse för alla politikerarvoden.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du får satsa på Skattenämnden!

Andreas sa...

Nu har jag inte läst artikeln men jag får intrycket utav löpsedeln att budskapet i sig inte är arvodet. Utan som du säger, deras totala inkomst. Kan tycka det är relevant att ta upp. Ex. om man en stadsdel med låg medelinkomst bland befolkningen endast representeras av höginkomsttagare.

Jesper Svensson sa...

Andreas - Ja, såvitt jag förstår det handlar det om inkomster rent generellt. Och det kanske är intressant för någon. Men de allra flesta politiker har ju helt vanliga inkomster, även inräknat de politiska arvodena. Det var det jag försökte belysa, som motvikt till Expressens antydan om "höga politikerlöner".