2010-10-30

Man kan inte lagstifta om allt

Att köra bil och sms:a samtidigt är inte särskilt lämpligt, det kan nog de flesta vara överens om. En bilförares främsta uppgift är inte att hålla telefonkontakt med vänner och bekanta utan att hålla ögonen på vägen så att bilfärden blir så säker som möjligt. Det finns förstås ett antal lagparagrafer som reglerar detta. T.ex. sägs i 3 kap. 1 § trafikförordningen att fordon inte får "föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol ... eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt". I 1 § lagen om straff för vissa trafikbrott kan man läsa att om en vägtrafikant brister "i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna" så kan han eller hon dömas till böter - eller fängelse om oaktsamheten kan betecknas som grov.

En förare som sitter och skickar sms under bilfärd får rimligen anses ha brustit i de skyldigheter som åligger honom eller henne. Nu meddelas att en sms-skickande bilförare från Halland har åtalats, misstänkt för vårdslöshet i trafik.

Trots att vår rättsordning alltså tillhandahåller redskap för att klämma åt ovarsamma bilförare, så ropas det efter förbud mot mobilandvändning under bilfärd. En överreaktion, tycker jag.

Självklart försvarar jag inte att man använder mobiltelefoner under bilfärd på ett sätt som äventyrar trafiksäkerheten. Men om vi reglerar mobilanvändning, hur ska vi då förhålla oss till drickandet av varmt kaffe i bilen? Eller förekomsten av stökiga barn i baksätet? Eller tryckande på gps-navigatorn? Det finns hur många dåliga bilförarbeteenden som helst. Och man kan inte lagstifta om allt.

1 kommentar:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Det som stör mig mest är att puckot själv som körde av vägen när han SMS:ade och som åtalas för Vårdslöshet i Trafik på grund av detta är en av de som vill ha lagstiftning. som alternativ kanske han skulle kunna börja tänka själv istället?

Suck. Mitt blogginlägg om detta:
Idioter förstår inte lagen om "Vårdslöshet i trafik"

:-/