2010-10-15

Partierna missbrukar nämndemannaförtroendet

Jag var under ett par år nämndeman i Södertörns tingsrätt, och deltog därmed i dömandet av personer som blivit åtalade för olika slags brott. (Några iakttagelser från den tiden finns samlade under kategorin Tingsrätten.) Ett ansvarsfullt uppdrag, som jag delade med tusentals andra nämndemän i Sveriges domstolar. Om systemet med nämndemän kan man ha åsikter (läs t.ex. Maria Abrahamsson och Merit Wager) och själv är jag ingen större anhängare av det. Men jag lämnar ändå diskussionen om nämndemännens vara eller icke vara därhän för nu, och fokuserar i stället på hur de utses.

Nämndemännen väljs av kommunfullmäktige. Det framgår av 4 kap. 7 § rättegångsbalken. Det är alltså kommunens politiker som bestämmer vilka som ska vara nämndemän. I samma paragraf anges följande.
Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.
Förtroendet att utse nämndemän har kommunpolitiker landet över förvaltat väldigt illa, i vart fall med avseende på åldersfördelningen. Om detta upplystes jag i ett brev som damp ner häromdan. Brevet var från Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad, och hon berättade att Domstolsverket fått regeringens uppdrag att se till att den skeva åldersfördelningen rättas till.

Brevet från Barbro.

I dag är det bara 16 procent av nämndemännen som är under 45 år. I Södertörns tingsrätt, som jag tillhörde, är den äldsta nämndemannen 83 år och medelåldern är 58. Andelen under 45 är 23 procent (bättre än snittet, alltså) och andelen över 65 år är 48 procent (mot 46 procent i riket).

De politiska partierna måste skärpa till sig! Hela poängen med nämndemän är att de ska representera ett tvärsnitt av befolkningen. Att ge nämndemannauppdrag som tack för lång och trogen partitjänst är att missbruka utnämningsförtroendet. Partierna måste börja söka kandidater utanför medlemsregistren - annars måste vi hitta ett bättre sätt att nominera nämndemän.

7 kommentarer:

Jeppe sa...

Man kan ju även tänka sig att avskaffa hela systemet med nämndemän. Jag förstår syftet men ifrågasätter något om det ens är i närheten av att uppfyllas. När tex. Brynolf Wendt (stavar han så?) blir nämndeman blir lekmannaperspektivet lite humoristiskt. Du kände själv att syftet med kåren blev något fel på grund av åldersfördelningen men kanske ligger problemet i fenomenet som sådant?

Magnus sa...

Egentligen fyller inte nämndemän så stor funktion i domstolarna, enligt min uppfattning är det i de flesta fall nödvändigt. En mellanväg vore att man minskade antalet måltyper där man har nämnd, det kan t.ex. fylla en funktion i vårdnadsmål och i större brottmål där det är bra med fyra par ögon och öron för att upptäcka fler pusselbitar.

Däremot har det vissa praktiska fördelar med att ha äldre som nämndemän, det är lättare att få tag på nämndemän med kort varsel, t.ex. vid ungdomsmål och vid mål med häktade, där man har kort om tid för att hålla huvudförhandling. Unga är mer upptagna med arbete och det är svårare att hålla fortsatta huvudförhandlingar och överläggningar. De nackdelar som nämns i fråga om ålderssammansättning har alltså också fördelar på andra sätt.

Jesper Svensson sa...

Jeppe - Jag håller helt med dig om dina reflektioner (inklusive om Brynolf Wendt). Men det här blogginlägget skrevs med utgångspunkt i att systemet finns kvar och vad vi kan göra för att förbättra det.

Magnus - Jag delar uppfattningen att nämndemännen fyller en begränsad funktion. Samtidigt inser jag att det finns en praktisk/ekonomisk poäng; avskaffar man nämndemännen är alternativen att låta mål avgöras av en domare, vilket jag är tveksam till, eller att ha fler domare på varje mål, vilket skulle öka kostnaderna för rättsskipningen väldigt mycket.

Att det finns praktiska fördelar med äldre nämndemän tror jag också du har rätt i. (Jag är själv ett exempel på en nämndeman som är under 45 men som avslutade mitt uppdrag bl.a. p.g.a. att jag tyckte det var svårt att kombinera med jobbet.) Men accepterar man den utveckligen så accepterar man också att nämndemannakåren inte är representativ för befolkningen och därmed inte uppfyller det syfte som liksom är hela grunden för systemets existens, dvs. att tillföra "medel-Svenssons sunda förnuft" till domstolarna.

Anonym sa...

Är uppdrag som nämndeman något du skulle rekommendera en relativt ung man som vill vidga sina vyer lite? Berätta gärna några för- och nackdelar med uppdraget.

Jesper Svensson sa...

Anonym - Jag tror att de flesta tycker nämndemannauppdraget är nyttigt och lärorikt för de flesta. Just förståelsen för hur en domstolsprocess går till är en av de "lärdomar" jag uppskattar mest. Samt, förstås, att få ansvaret att faktiskt delta i dömandet av människor som ställts inför rätta.

Till uppdragets baksidor hör att en del rättegångar kan bli väldigt långtråkiga - man inser varför nämndemän nickar till då och då. Jag hade nog också otur och hamnade på en enhet med en oerfaren domare som fick ganska "enkla" mål, vilket innebar att dömandet sällan innebar särskilt svåra överväganden. Det där kan man naturligtvis inte styra själv.

Men sammanfattningsvis skulle jag definitivt säga att du ska ta chansen om du får den. Om du inte redan är politiskt aktiv så kontakta ett parti och be att få lämna intresseanmälan till deras valberedning.

Robban sa...

På tal om unga/gamla. Du har säkert sett dagens inlägg på Skatteverkets "Intranytt riks", jag tänker på den med bild på Ingemar och Magdalena. Vad tycker du om kostymen som Ingemar har på sig på bilden? Gubben är ju insvept i tillräckligt med tyg för att göra nästan två kostymer. När man som ung medarbetare ser sin högste chef klädd så där, ska man då känna att man jobbar i en rolig, spännande, inspirernade och vibrerande organisation? En organisation som för övrigt är mycket mån om sitt image gentemot sina kunder och allmänheten och som har haft svårt att locka till sig unga medarbetare som är villiga att stanna. äääh jag vet inte.
Hoppas på att snart få läsa ett inlägg "inifrån" igen...vem vet kanske om Ingemars kostym? hehe

Jesper Svensson sa...

Robban - Jo, jag har sett bilden. Och konstaterar att han verkar föredra vad som i bästa fall kan kallas "comfort fit".

Dina reflektioner har jag inga invändningar emot, om man säger så. Har dock inga planer på att återuppta "Inifrån Skatteverket"-bloggandet ;-)

(Den som själv vill bilda sig en uppfattning om den aktuella kostymen kan kolla här.)