2010-10-25

En budget att glömma och en att minnas

Idag presenterade de rödgröna partierna sitt förslag till skuggbudget. Enligt kommentarsflödet i olika media tycks den inte ha inneburit några större förändringar jämfört med den plattform som de rödgröna förlorade valet på. Detta, i kombination med att det rödgröna samarbetet uppenbarligen redan knakar i fogarna (på nätet är det stendött), gör att vänsterskribenten Göran Greider antagligen kommer att få rätt när han säger att "[d]en här skuggbudgeten kommer inte att gå till historien. Den är ju glömd redan nu."

Vi kan alltså med gott samvete lämna den rödgröna budgeten utan avseende och i stället intressera oss för en annan budget som presenterats i dagarna, nämligen Alliansens Stockholmsbudget för 2011.

Här hittar vi Folkpartiets vallöfte om parboendegaranti inom äldreomsorgen (se Ett varmare Folkparti), fortsatt utbyggnad av Spårväg city (se 47:an är död. Leve 7:an!) och, förstås, fortsatt satsning på kunskap i skolan. Ett särskilt "Stockholmsprov" i matematik kommer att införas för gymnasieeleverna, som en del i en stor mattesatsning. För att öka valfriheten för gymnasieeleverna kommer man göra det möjligt för dem att välja skola över kommungränserna. Lotta Edholm (FP) skriver mer om det på sin blogg.

Alliansen fortsätter satsa på trygghet.

Själv passerar jag ofta Nynäsvägen och gläds med de boende att det äntligen ska bli ett bullerplank - i väntan på att de långsiktiga planerna om nedgrävning och överdäckning sätts i verket, får man förmoda. För dem som ännu inte har någonstans att bo utlovas 15 000 nya bostäder under mandatperioden. En insats görs även för att möta det skriande behovet av studentbostäder (se Bygg studentskrapa i Kärrtorp!) genom en satsning på 4 000 studentlyor. Satsningarna på trygghet fördjupas, dels genom förbättrad belysning och bortröjda snår på otrygga platser, dels genom s.k. trygghetsanalyser vid alla ny- och ombyggnationer.

Att lägga en budget innebär att göra val och att prioritera. Självklart skulle man vilja presentera ett förslag som ger mer åt allt och alla. Men det kan ingen seriös politiker unna sig. Jag tycker att Alliansen fått plats med många angelägna satsningar och gläds åt att man inte fallit för frestelsen att gräva djupare i stockholmarnas fickor genom att höja kommunalskatten. Huruvida Stockholmsalliansens budget kommer att gå till historien kan diskuteras, men den förtjänar definitivt att läggas på minnet. Under de kommande åren kommer den nämligen att göra stockholmarnas vardag lite bättre!

Hela budgeten (plus en sammanfattning) finns att läsa på www.stockholm.se.

Inga kommentarer: