2010-08-09

Symbolen för Sverige är värd ett bättre öde

Nu anmäls Victoria Bernadotte och Daniel Westling för mutbrott. Anledningen är att de lånade privatflygplan och en lyxbåt av en affärsman under sin bröllopsresa.

När jag först läste detta tyckte jag det var en lite märklig anmälan. Men vid närmare eftertanke kanske det är en fråga som är värd att titta lite närmare på. Går det att muta kungahuset?

I brottsbalken (20 kap. 2 §) står det att den som tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning ska dömas för mutbrott. Mutbrott har fängelse i straffskalan. När det gäller kungen själv så blir förstås detta aldrig aktuellt, eftersom han ju inte kan ställas till ansvar för sina gärningar enligt regeringsformen (5 kap. 7 §). När det gäller övriga medlemmar i kungahuset så är det, såvitt jag tolkar bestämmelsen, inte heller helt säkert att de omfattas av bestämmelsen. Men det får nu Riksenheten mot korruption reda ut.

Frågan är dock intressant även bortsett från de juridiska spörsmålen. Jag tänker närmast på det som kallas Kunglig Hovleverantör. Det vill säga, företag som levererar varor till Hovet och som blivit utnämnda till hovleverantörer får använda stora riksvapnet (!) i sin marknadsföring. Märk väl: stora riksvapnet är en symbol som annars inte ens används av högsta statsledningen. Faktum är att det i lagen om Sveriges riksvapen stadgas att "stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten." Men kungens leverantörer, de får använda emblemet.

Det företag jag jobbade på tidigare hade en stor myndighet som kund. Detta ville man använda i sin marknadsföring, men det krävdes mycket bearbetning innan man fick tillstånd att nämna myndighetens namn. Vilket förstås är rimligt; om en myndighet förekommer i reklamsammanhang kan det ju framstå som att myndigheten favoriserar vissa företag. Det som är en självklar förhållningsregel inom vissa skattefinansierade verksamheter gäller alltså inte alls inom andra.

Vilka villkor som hovleverantörerna erbjuder kungahuset är säkert dolt i hemliga avtal. Ingår det några fringisar för kungahusets medlemmar? Är det tänkbart att ett företag som vill få tillstånd att skylta med hovleverantörsemblemet i sin marknadsföring är berett att erbjuda något off the record - kanske några dagars vistelse på, säg, födelsedagsledarens lyxjakt i Karibiska havet? Är det, i så fall, att betrakta som korruption?

Företeelsen Kunglig Hovleverantör är, som så mycket annat med kungahuset, otidsenlig och stötande. Detta system, där företagare i maskopi med kungahuset får snylta på riksvapnets glans, borde omedelbart avskaffas. Symbolen för Sverige är värd ett bättre öde.

Uppdatering 11/8: Claes Sandgren, ordförande i Institutet mot mutor, menar att kronprinsessparet befinner sig i en gråzon, men att det sannolikt inte rör sig om ett mutbrott.
Uppdatering 19/8: Åklagare Gunnar Stetler kommer i morgon att förklara om det blir ett åtal eller inte.
Uppdatering 20/8: Efter Gunnar Stetlers besked att det inte blir något mutåtal konstaterar professorn i straffrätt Petter Asp att "man kan tänka sig det skulle kunna vara problematiskt om man exempelvis kan muta sig till att bli kunglig hovleverantör". (Källa: SvD)

Läs andra om mutbrott, korruption, kunglig hovleverantör, republik, monarki

3 kommentarer:

Anonym sa...

Eller kanske införa ett riksvapen att använda för alla de företag som bedriver statligt finansierad verksamhet i privat regi eller vunnit en offentlig upphandling.

Jesper Svensson sa...

Fast jag tycker nog ändå att symbolerna för riket ska användas av stat och myndigheter och inte av enskilda eller företag. Möjligen kan de få en krona av de tre kronorna att skryta med, som tröst ;)

Anonym sa...

Korruptionen är närmare än du tror!

Har Skatteverket själva utrett hur stora extrakostnaderna blivit p.g.a. den korruption som ägt rum här hos oss själva på IT-sidan ?
Vi tror det är många tiotals miljoner som runnit iväg.
Och de dömda personerna får jobba kvar!!!!