2010-08-23

Hög tid för fler studentbostäder

Köerna till Stockholms studentbostäder är rekordlånga; 52 000 personer står i kö till de 8 000 studentlägenheter som Stockholms studentbostäder förvaltar, rapporterar SvD idag. Nu finns det ju fler studentlägenheter än så i Stockholm, men faktum kvarstår att det är väldigt svårt för nyinflyttade studenter att få tag i en bostad.

Bristen på studentbostäder är dessvärre inget nytt problem. Till exempel skrev Stockholms studenters centralorganisation (SSCO) år 2005 en debattartikel där man menade att bristen på studentbostäder är ett samhällsproblem. De lägenheter som byggs är dessutom ofta ganska dyra, vilket särskilt drabbar studenter med svag socioekonomisk bakgrund.

Dags att skrapa fram fler studentlyor!

Regelkrånglet kring byggande av studentlägenheter är förstås ett av skälen till varför det byggs för lite. Det blir helt enkelt för dyrt att bygga. Folkpartiet vill därför förändra kraven för byggnormer så att studentlägenheter med något enklare standard kan byggas.

Ett annat förslag är att göra det skattemässigt mer attraktivt för privatpersoner att hyra ut rum eller lägenheter i andra hand till studenter. Det bör vara okej att man tar ut en hyra som är större än lägenhetsavgiften. Den som hyr ut en bostadsrätt måste kunna få täckning för sin lånekostnad. Hela Folkpartiet Stockholms bostadspolitiska program finns här.

Det är helt klart att det byggs för få lägenheter för studenter i Stockholm. Det är på lång sikt ett problem för staden, eftersom Stockholm riskerar att tappa i attraktivitet som studentstad om alltför många upplever boendesituationen som omöjlig. Det är hög tid att reglerna förenklas och att mark anvisas så att spadarna kan sättas i jorden!

Läs andra om studentbostäder, bostadspolitik, Folkpartiet

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tror inte att det gör så mycket för staden om "Stockholm riskerar att tappa i attraktivitet som studentstad". Lite förenklat är det ändå i Sthlm, Gbg och Malmö de flesta kvalficerade arbetena finns. Så även om man pluggat i Skövde, Örebro, Kristianstad, Kalmar etc. etc. så är chansen hög att de sedan flyttar till ex. Sthlm och arbetar trots att de inte studerat här.

Jesper Svensson sa...

Jo, jag tror faktiskt det spelar roll på sikt. Attraktiva universitet tror jag är en av förutsättningarna för att de mest kvalificerade arbetena även i framtiden ska ligga i Sthlm m.fl. städer. En fungerande bostadsmarknad i stort är såklart också en förutsättning - människor måste ju ha en rimlig chans att hitta någonstans att bo när de flyttar hit.

Tryggve sa...

Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Att bo i bostadsrätt ger oftast inte mer inflytande (utom för styrelsen) än för dem som bor i hyresrätt. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: Bostadsmyndighet, valfråga 2010).

Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!