2010-08-05

Björklund skjuter mygg med kanoner

Igår presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) ett förslag om att tydliggöra reglerna vad gäller användande av klädesplagg som döljer ansiktet, t.ex. burka och niqab, i skolan. Det finns redan riktlinjer från Skolverket om att rektorer har möjlighet att förbjuda sådana plagg, men Björklund vill förtydliga genom att lagstifta.

Jan Björklund uttalar sig om förslaget.

När politiker talar om att "förtydliga" vissa regler så brukar det tolkas som att "skärpa". Det kan knappast komma som en överraskning för Folkpartiets strateger att det här utspelet uppfattas som en blinkning åt väljare som tycker illa om den här typen av klädesplagg.

Jag tycker i grund och botten att Jan Björklund har rätt. Precis som Marie Söderqvist påpekar i en krönika är det fullt rimligt att skolan har rätt att ställa vissa krav på eleverna. Att man inte får ha keps på sig inomhus. Att man inte ska störa undervisningen med mobilprat. Att läraren ska kunna se elevens ansikte, vare sig det döljs av solglasögon eller av en niqab.


Ett fall för lagboken?

Sen är det ju frågan om detta är en sak att lagstifta om, och här känner jag mig betydligt mer tveksam. Nog hade det räckt om Skolverket, vid behov, hade förtydligat sina riktlinjer? Att lagstifta om rektorers befogenhet att förbjuda heltäckande kläder i skolan, nog känns det som att skjuta mygg med kanoner.

Frågan om ett totalt slöjförbud i samhället är en helt annan sak. Grundprincipen i ett liberalt och tolerant samhälle måste vara att vuxna människor har rätt att klä sig som de vill. Att det sedan finns sammanhang - t.ex. på en arbetsplats - där den friheten är inskränkt, är också något man får finna sig i. Alldeles oavsett om man gjort sitt klädval av estetiska, religiösa eller kulturella skäl.

För den som av godhjärtade skäl - att bekämpa det kvinnoförtryck som burkabärande innebär - vill införa förbud mot heltäckande slöjor, så hänvisar jag gärna till det debattinlägg av Mårten Schultz som jag länkade till i mitt inlägg Burkaförbud minskar inte förtrycket.

Läs även

Inga kommentarer: