2009-11-22

Vad vill Folkpartiet? Del 3.

Fortsättning från föregående inlägg.

Ja till ny kärnkraft
En av de allra viktigaste framtidsfrågorna är energipolitiken. Hur kan vi ordna en säker och miljövänlig energiförsörjning för framtiden? I Folkpartiet tycker vi inte att det är en superidé att göra sig beroende av kolkraft och rysk gas. Kärnkraft, däremot, är en säkert och koldioxidfri metod att tillverka el. Kärnkraften är en förutsättning för en trygg klimatpolitik.


Folkpartiets landsmöte beslutade att Sverige inte bara ska ersätta befintliga reaktorer när de tjänat ut, utan även bygga nya. Samtidigt är det viktigt att vi jobbar med utbyggnad av förnybara energislag samt energieffektivisering.

Las-reformering
Begränsa fackets rätt till stridsåtgärder och slopa turordningsreglerna var krav som nyligen fördes fram från bl.a. riksdagsledamoten Agneta Berliner och Gunilla Gustafsson, ordförande för Liberala företagare, i en debattartikel i SvD.

Dessa förslag har landsmötet haft att ta ställning till. Tyvärr valde Folkpartiet en feglösning, att utvidga Las-undantaget för två personer till att gälla alla företag (idag får bara företag med max 10 anställda utnyttja undantaget). Det är förvisso ett litet steg framåt, men å andra sidan är det ju i mindre företag som Las kan göra störst skada.

Det är ändock glädjande att det, trots Moderaternas Las-krameri, finns ett driv inom borgerligheten för förändringar. Förhoppningsvis kommer debatten fortgå - ett landsmötesbeslut behöver ju inte gälla längre än till nästa landsmöte.

Kinesiska på gymnasiet och engelska från första klass
Folkpartiet är det parti som tydligast tar ställning för elevernas rätt att faktiskt lära sig något i skolan. Vi tar därmed avstånd från vänsterns flumskola, där det ibland talas om att avskaffa betyg och läxor.

Samtidigt är Folkpartiet det parti som starkast bejakar globaliseringen. Det är därför kul att landsmötet beslutat att vi ska verka för att alla ska ha möjlighet att välja kinesiska på gymnasiet och att engelska ska bli obligatoriskt redan från första klass. Vidare beslutades att entreprenörskap ska bli en naturlig del i gymnasieskolan. Lärare ska få fortbildning och kunskaper i entreprenörskap ska ingå som en naturlig del i gymnasieskolans program. Alla gymnasister ska ges möjlighet att prova på företagande.

Se även
Vad vill Folkpartiet? Del 1.
Vad vill Folkpartiet? Del 2.

4 kommentarer:

Nisse Nilsson sa...

Folkpartiet som är så EU positivt borde väl i konsekvensens namn vilja ha franska som obligatoriskt språk i skolan istället för engelska. Det går inte att komma ifrån att franskan som ju t.ex. är arbetsspråket i EG-domstolen är maktspråket inom EU. Vill Sverige ha inflytande är det mycket viktigare att vi talar franska än att vi inför euro.

Jesper Svensson sa...

Jo, franskan och engelskan är ju de två stora arbetsspråken inom EU och Folkpartiet vill stimulera svenska elever att lära sig flera språk än engelska. Därför har vi infört ett incitament att välja t.ex. språkfördjupning på gymnasiet genom att ge mer poäng för sådana kurser vid ansökan till högskolan.

Läs gärna mer om Folkpartiets skol- och utbildningspolitik här.

Ola Nilsson sa...

Ja till ny kärnkraft??

Fullständigt vansinne!
Kärnkraft är en allt för dyr och miljöovänlig energiproduktion.

Vi har inte någon lösning på slutförvaret av kärnbränsle.

Vi har stora miljöproblem vid brytningen av uran.Denna brytning sker idag i områden somn har blivit svårt förorenade. Om vi i framtiden ska kunna driva kärnkraft måste vi börja bryta av de stora fyndigheterna i sverige. Är ni i fp beredda på att offra dessa områden? Dessutom är det så att jordens urantillgångar totalt sett är så begränsade att de knappast räcker för de nu planerade kärnkraftverkens livslängd.

Vore bättre om ni i fp förde en kreativ och realistisk debatt om framtidens energi istället för att föra fram "enkla och populistiska" lösningar.

Jesper Svensson sa...

Det är ingen som påstått att kärnkraft är en helt problemfri energikälla. Men utifrån dagens förutsättningar är det en av de bästa vi har. Sol- och vindenergi är inte tillräckligt effektivt, kol och gas bidrar till växthuseffekten osv. Vattenkraft är ju bra på många sätt men känsligt att bygga ut.

Jag skulle vilja påstå att FP för en kreativ och realistisk debatt. Det är snarare de som vill stänga kärnkraften 2010 som är orealistiska och populistiska.