2009-11-07

Är Bibeln huggen i sten?

I sin kolumn i dagens SvD framför Göran Skytte kritik mot, som jag för står det, att Svenska kyrkan styrs av politiker samt kyrkans beslut att viga samkönade par.

I den första delen håller jag med honom. Svenska kyrkan är ett från staten fristående religiöst samfund och borde få sköta sin egen business utan inblandning av politiska partier. Det gläder mig att mitt eget parti, Folkpartiet, tillsammans med flera andra dragit sig ur den verksamheten. Resten borde följa efter.

När det gäller Skyttes problem med homovigslar - han tycks mena att det är tveksamt "om man längre kan betrakta Svenska kyrkan som en kristen kyrka" - borde jag egentligen inte bry mig. Jag är inte troende, inte medlem i kyrkan och kyrkans agerande i olika frågor berör mig inte det minsta. Men jag kan ändå inte låta bli att reflektera över det som Skytte skrivit.

Utgångspunkten för den kristna tron är Bibeln, vars innehåll antas vara guds ord. (Ett i och för sig märkligt antagande, men låt gå för den här gången.) Gud har alltså valt att kanalisera sina uppfattningar om hur människorna ska leva sina liv genom ett antal profeter etc. kring tiden för Jesu födelse. För mig förefaller det uppenbart att de uppenbarelser med mera som dessa profeter nedtecknade rastrerades genom deras egen verklighetsuppfattning, samhällssyn och moraliska och etiska värdegrunder. (Inte ens kristna ifrågasätter väl att en del av texterna är skrivna av individer utifrån "gudomlig inspiration"? Rätta mig gärna om jag har fel.)

Sedan hände det förunderliga att mänskligheten utvecklades. Vetenskapen har tagit jättekliv framåt sedan romarrikets glansdagar och vårt intellektuella synfält har breddats. Under upplysningstiden vågade vi ifrågasätta gamla föreställningar, vilket kastat mycket av det som står i Bibeln över ända.

Och det är här jag inte riktigt får ihop det. För om gud har skapat människan (till sin avbild, ne?), skulle han då låta sina ord skrivas i sten och därefter låta sina människor springa åstad och utvecklas och göra framsteg så att merparten av hans ord för dem kommer att framstå som antikvariska? Eller var hans avsikt snarare att vi skulle ta åt oss kärnan av budskapet men överlåta tillämpningen av detaljerna åt oss och vårt förnuft?

Svenska kyrkan tycks ha stannat vid det senare alternativet. Det tror jag är bra om man i längden vill uppfattas som relevant i samhället. För Sverige - i tiden (för att låna ett valspråk från någon som inte direkt levt upp till det), så att säga. Göran Skytte och andra tycks dock föredra att stanna klockan vid romartiden.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Inom Kristendomen så är utgångspunkten att Bibeln är ett andligt inspirerat vittnesmål. Alltså så anses det inte nödvändigtvis vara guds exakta ord. (du blandar ihop med Koranen som av muslimer anses vara Allahs ofelbara ord).

Det man likt Skytte måste ifrågasätta är hur mycket man kan tolka om och ändå kalla det Kristendom. Om kyrkan inte är religiös enligt någon tradition så vad är den, vad betalar folk för?

Kan man inte lika gärna göra den till ett AB som till en vänsterorganisation som man tycks vilja nu.

Avskaffa kyrkopolitikerna, kyrkoval skulle man kunna ha men då borde valet stå mellan olika prästutbildade.

Jesper Svensson sa...

Nå, det är ju en bra början. Och det tycker jag bekräftar min uppfattning. Svenska kyrkan har uttryckt det så här:
[Bibelt]externa måste [...] alltid tolkas. Vi behöver fråga: Vem skrev och varför? Vad var budskapet och poängen då? Och i vilken grad är den poängen giltig för oss idag, i vår tid och vårt samhälle?

Ett rimligt förhållningssätt. Om nu de som skrev gjorde det på andling inspiration, är det väl rimligt att det skrivna präglades av deras världsbild. Antagligen skulle samma personer uttryckt sig annorlunda idag. Varför ska då inte kyrkan tillåta sig att omvärdera och omtolka?

Det kan förstås uppfattas som att religionen urvattnas. Men det är nog en risk man får ta om man envisas med att hålla sig med en tvåtusenårig urkund.

När det gäller frågan vad folk betalar för så finns det antagligen lika många svar som det finns betalande. Men gissningsvis är många medlemmar för att de hoppas att kyrkan ska ge dem svar på livets viktiga frågor. Och då underlättar det nog om kyrkan öppnar ögonen mot verkligheten, snarare än att envetet blicka bakåt.