2009-11-22

Vad vill Folkpartiet? Del 1.

Under helgen har Folkpartiet hållit landsmöte i Växjö. På landsmötet bestämmer man vad Folkpartiet ska tycka i ett stort antal frågor. Med tanke på att nästa år är ett valår är naturligtvis besluten extra intressanta.

Landsmötet kan man följa via t.ex. Landsmötesboggen eller Twitter. Jag har valt ut några av frågorna som jag tycker är särskilt intressanta. I en del fall fattade landsmötesombuden bra beslut, i en del fall tycker jag dessvärre att man missade ta chansen till förbättringar och liberaliseringar.

Ingen tredelning av föräldraförsäkringen
Birgitta Ohlsson m.fl. hade motionerat om att föräldraförsäkringen skulle tredelas. Syftet med tredelningen var att öka pappornas deltagande i och anknytning till familjen, stärka barnens rätt till sina föräldrar och förstärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.

Föräldraförsäkringen är en av de frågor jag själv tycker är svårast att sätta ner foten i. Å ena sidan kan man på goda liberala grunder hävda att föräldraskapet är något som delas mellan, i normalfallet, mamman och pappan och att samhället bör ge dem förtroendet att själva disponera föräldradagarna utifrån vad som bäst passar deras familj. Å andra sidan kan man, på lika goda liberala grunder, hävda att föräldraförsäkringen är en individuell förmån för vardera föräldern samt, inte minst, att det nyfödda barnets har rätt till tid med båda sina föräldrar.

Landsmötets beslut blev att föräldraförsäkringen inte ska tredelas. I stället ska man förstärka jämställdhetsbonusen, dvs. om man delar föräldradagarna lika mellan sig så får man ett bonusbelopp. Detta belopp är idag max 100 kr per dag men Folkpartiet vill alltså se en höjning. Dessutom ska pengarna betalas ut snabbare. Det blev en morot i stället för en piska.

För en tredelning av föräldraförsäkringen skriver bl.a. kloka Hanna Lager och Per Altenberg. På motsidan hittar jag likaledes kloka Sanna Rayman på SvD och Fredrik van den Broek.


Barnkonventionen blir svensk lag
Folkpartiet ska verkar för att FN:s barnkonvention blir svensk lag. Det är ett beslut som jag ställer upp på. Sverige var ett av de första länderna att ratificera barnkonventionen, men Unicef har konstaterat att Sverige bryter mot ett antal av konventionens artiklar.

Avstånd mot aktiv dödshjälp
Folkpartiet vill erbjuda alla döende en god palliativ vård (dvs. lindrande vård i livets slutskede). Samtidigt är Folkpartiet emot aktiv dödshjälp. Individens frihet sträcker sig alltså inte så långt som till att själv bestämma över sin egen död.

Se även
Vad vill Folkpartiet? Del 2.
Vad vill Folkpartiet? Del 3.

Inga kommentarer: