2009-11-22

Vad vill Folkpartiet? Del 2.

Fortsättning från föregående inlägg.

Upphovsrätten
Det här är ett område som är angeläget att reformera. De nuvarande upphovsrättsreglerna blir allt svårare att applicera i dagens samhälle, där vi är vana vid att information kan flöda fritt. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att upphovsmännens rättigheter kan skyddas även fortsättningsvis.

Folkpartiets landsmöte har inte tagit ställning till hur den framtida upphovsrätten ska se ut. Däremot ska Folkpartiet verka för en utredning om en ny upphovsrättslag. Syftet med utredningen ska vara att lösa de existerande problemen i ersättningsfrågan och anpassa upphovsrätten till de möjligheter som den digitala revolutionen har skapat. Utredningen ska ha i åtanke att den svenska upphovsrätten inte kan förändras ensidigt och att upphovsmannens rätt till sitt verk är ett centralt intresse som behöver värnas också framöver.

Läs gärna Madeleine Sjöstedts blogginlägg om detta.

Tv-licensen behålls
Av någon konstig anledning tog Folkpartiet inte chansen att avskaffa tv-licensen. Jag har inget emot public service, men den borde finansieras via skattsedeln? Avskaffa Radiotjänst och tramset med tv-pejlare som knackar på hos folk.

Nja till gårdsförsäljning av alkohol
Frågan om gårdsförsäljning av alkohol har varit på tapeten. Godtemplarna driver på hårt för att stoppa gårdsförsäljningen; man anser att det utmanar Systembolagets monopol och det är ett hot mot folkhälsan.

Bortsett från att man principiellt sett kan vilja värna Systemets monopol så tycker jag inte det finns mycket som talar för att inte tillåta gårdsförsäljning. Det finns förvisso ett samband mellan tillgänglighet och alkoholskador, men det känns inte realistiskt att tro att alkoholismen i samhället skulle skjuta i höjden bara för att det finns ett antal bondgårdar med tillstånd att sälja den öl eller cider de själva tillverkat. Man bör dessutom ha i åtanke att gårdsförsäljning naturligtvis kan kombineras med krav på begränsat öppethållande, prissättning osv.

Folkpartiet, med historiska rötter i den alkoholförbudsivrande Frisinnade landsföreningen, står bakom Systembolagets detaljhandelsmonopol. Mot den bakgrunden tycker jag det är ett stort steg framåt att vi inte valde att helt avslå förslaget om gårdsförsäljning, utan att i stället avvakta den EG-rättsliga prövning av gårdsförsäljningen som pågår i Finland.

Det kan noteras att den statliga Alkoholutredningen (SOU 2009:22) inte förordat gårdsförsäljning av alkohol. Utredningen ansåg inte att gårdsförsäljning är förenligt med alkoholmonopolet. Ser man till folkhälsan så ansåg utredningen att gårdsförsäljning av öl och sprit inte borde tillåtas, däremot såg man inga skäl mot att tillåta gårdsförsäljning av vin, cider och liknande (se s. 107-108).

Se även
Vad vill Folkpartiet? Del 1.
Vad vill Folkpartiet? Del 3.

5 kommentarer:

Anonym sa...

"Avskaffa Radiotjänst och tramset med tv-pejlare som knackar på hos folk."

Nej nej nej nej!!! Tvärt om, avskaffa skatteverket och låt radiotjänst ringa runt och fråga om folk har förvärvs- eller kapitalinkomst. Det skulle bli så mycket lättare med opt-out:en då.

(Vad heter "opt-out" på svenska?)

Jesper Svensson sa...

Ja, varför inte. På Skatteverket roar vi ju oss redan idag med att ringa runt till folk, så vi har vanan inne.

Enligt Språkrådet: nej-krav.

Anonym sa...

haha, dessa ska jag använda:
HD-tv = skarp-tv
kickboxing = sparkboxning

bruno sa...

bravo fp

Både gårdsvin och gårdsvin skall självklart få säljas på gårdarna. Bra att fp insett detta. Det skapar arbetstillfällen på landsbygden och leder till humanare behandling av landets grisar.

Anonym sa...

Tänk på de små barnen. Det skulle flockas ungdomar i tusental utanför portarna till vingårdarna för att fråga den strida strömmen av alkisar om de kan köpa ut. Eller hur!