2007-07-07

United States of... Africa?

Jo, det är faktiskt så att mitt i allt elände och alla konflikter så blickar afrikanska ledare framåt. På initiativ av Senegals president Abdoulaye Wade och Libyens diktator Moammar Khadaffi så har det hållits ett toppmöte i Ghana med syfte att diskutera förutsättningarna för ett Afrikas förenta stater. Wades och Khadaffis tanke går ut på att Afrika ska få en kontinental regering med bl.a. försvarsminister, utrikesminister och handelsminister.

Idén om ett afrikanskt USA tycks förvisso vara en utopi, eller åtminstone för tidigt lanserad; till yttermera visso slutade toppmötet i att man misslyckades med att bestämma en tidplan för när en ny pan-afrikansk regering ska skapas. Å andra sidan har man nu tillsatt fyra arbetsgrupper som ska utreda den afrikanska regeringens relation till nationella regeringar samt åstadkomma en färdplan och tidsram för skapandet av en afrikansk regering. Dessutom ska den nuvarande samarbetsorganisationen, Afrikanska unionen, genomlysas; Sydafrikas president Thabo Mbeki har sagt att han vill ge AU mer tid att mogna.

Hur ska man då betrakta mötet i Ghana? Är det ett misslyckande eller ett litet steg framåt? Klart är förstås att det inte blev någon dundersuccé. Sådana här förhandlingar brukar ju inte bli det. Det är svårt för nationella regeringar att enas om mellan- och överstatliga samarbeten - något till exempel vi EU-medborgare har rätt goda insikter i. Även OSS-samarbetet mellan forna Sovjetstater för ju en rätt diskret tillvaro.

Men nog är det ändå ett styrketecken att någon ger uttryck för en så här storslagen ide? Och att så många ledare samlas för att diskutera. Det måste tyda på att det finns något slags konsensus om att Afrika självt måste lösa Afrikas problem. Det bådar gott.

PS. Lördagsunderhållning: Testa dina geografikunskaper - Afrikas länder

Inga kommentarer: