2007-07-02

Påfyllning i ordförrådet, del IX

I dagens SvD har Karin Henriksson skrivit en artikel om den amerikanske arkitekten Philip Johnsons (1906-2005) fantastiska glashus. I en mening där glashusets pressansvariga Amy Grabowski uttalar sig om hur de ska förfara med kringmiljön stoppar Henriksson in ett ord som jag varken förstår eller begriper. Så här skriver hon:
- Vi överväger vad vi ska göra med grannhuset, berättar Amy Grabowski om ansträngningarna att hålla borta störande element från den bukoliska miljön, med stenmurar, ormbunkar, liten bäck, den runda poolen, några boningshus i trä i enkel New England-stil som köptes av Johnson och [hans partner] Whitney.
Bukolisk är väl inget adjektiv jag kommer använda dagligdags, men nu när jag spacklat igen ännu en penibel bildningslucka så kan jag berätta att det betecknar något som hör till herde- och lantlivet. Henriksson hade alltså lika gärna kunnat skriva "...den lantliga miljön...". Men då hade jag å andra sidan inte lärt mig nåt nytt.

Inga kommentarer: