2007-07-08

Oss byråkrater emellan

Känner att jag måste göra lite reklam för en mycket läsvärd blogg: Papperspalatset. Den kräver lite tålamod för inläggen är rätt långa, men det är det värt. Då kan man nämligen hitta pärlor av igenkänningshumor, som den här (från inlägget Det förlovade språket):
Högerklickar man på ett grönmarkerat ord [i Word], t.ex orden erinran eller föreliggande, kan man ibland få uppmaningen att beakta denna ordform, eftersom den i vanlig text kan kännas invecklad och byråkratisk. Detta tar den sanna byråkraten förstås som en bekräftelse och en uppmuntrande klapp på axeln.
Vad ska man säga? Papperspalatsets iakktagelse är onekligen adekvat. Byråkrater i alla bloggar, förenen Eder!

1 kommentar:

Ludvig sa...

Jag tackar ödmjukast för omnämnandet! Hur många byråkratbloggar kan det finnas egentligen? Det torde inte vara fler än att vi kan bilda ett överblickbart nätverk. Inom landstings-sfären borde det väl finnas någon också?
Och jo, kanslisvenskan är en outtömlig källa för såväl fascination som fustration, så den kan vi säkert få tillfälle att behandla ytterligare framöver!