2007-07-09

Dagens mest missvisande rubrik?

I en TT-notis i SvD Näringsliv hittar jag följande rubrik: Företagare vill ha kollektivavtal. Notisen handlar om en undersökning som Företagarna låtit Sifo göra.

Om man tittar lite närmare på undersökningen så ser man att på frågan "Hur anser du att minimivillkoren bör bestämmas på den svenska arbetsmarknaden?" så har 31 procent svarat genom kollektivavtal. 20 procent tycker genom lagstiftning och hela 42 procent tycker att det ska vara upp till arbetstagare och arbetsgivare att bestämma.

Det går ganska raskt att konstatera att 62 procent av de tillfrågade föredrar en annan lösning än kollektivavtalslösningen. Man undrar då varifrån rubriken kommer. Min teori: SvD:s rubriksättare är en sommarpraktiserande infiltratör från SSU:s agentskola på Bommersvik. Eller så lider vederbörande bara av grav dyskalkyli.

2 kommentarer:

Mathias Westerberg sa...

En intressant undersökning som jag skall granska mer ingående så fort jag får tid. Jag återkommer med kommentarer. Var så säker :)

Jesper Svensson sa...

Haha, det ante mig ;-)