2012-04-20

Unga ska ha jobb!

Idag fick jag Folkpartiets senaste kampanjmaterial – Unga ska ha jobb. Där berättar vi om våra idéer för hur man ska göra det möjligt för fler unga att komma in på arbetsmarknaden.


Ett jobb innebär att man kan börja försörja sig och bli mer självständig. Att få in en fot på arbetsmarknaden är viktigt, och därför får inte trösklarna in vara onödigt höga. Det ska helt enkelt vara enkelt för en arbetsgivare att anställa ungdomar.

Här är några av Folkpartiets förslag för att fler unga ska få jobb:

  • Skapa fler vägar in på arbetsmarknaden genom t.ex. lärlingsanställningar.
  • Gymnasieskolan ska ha kortare yrkeskurser för den som inte vill läsa ett långt program.
  • Ändra reglerna i LAS så att ungdomar inte slås ut.
  • Inför särskilda ungdomsavtal som innebär att man får handledning, men i gengäld är lönen något lägre.

Att gå utan jobb är ingen bra start och det är inte okej att ungdomsarbetslösheten är så hög. De förslag som vi presenterat tror vi kommer bidra till att fler unga får ett jobb.

Läs mer på folkpartiet.se.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: