2012-04-24

Ny giv i spelet om monopolet

Det verkar nu som att Alliansen kommit till en överenskommelse rörande det meningslösa spelmonopol som vi har i Sverige. Eller i alla fall delar av det.

Folkpartiets inställning är klar. Vi vill avskaffa spelmonopolet genom att öppna upp för fler aktörer på spelmarknaden. Svenska Spel ska säljas. Spelmarknaden ska övervakas av en fristående myndighet och en särskild spelskatt ska införas för att finansiera t.ex. vård av spelmissbrukare. På så vis kombinerar man liberala regler för spelmarknaden med ett socialt ansvarstagande gentemot den grupp som inte kan hantera sitt spelande.

Snart lagligt nöje?

Kristdemokraterna har länge varit en bromskloss mot en liberalisering av spelmarknaden, men började för en tid sedan att vackla i sitt motstånd (se Välkommen KD-sväng i spelfrågan). Nu har man landat i att spel på nätet nog borde kunna accepteras, åtminstone om spelföretagen betalar licensavgift. KD:s förslag handlar, enligt Ekot, "inte om en uppluckring av spelmarknaden, utan i stället en åtstramning där monopolen behålls men där man också vill sätta regler för, och beskatta, spelbolag på internet".

Om det också blir i detta Alliansen landar återstår att se, men i så fall är det verkligen minsta gemensamma nämnare som blir regeringens politik: att man ger upp en kamp (mot internetspelandet) som i praktiken redan är förlorad, men behåller järngreppet om resten. Inte mycket att hurra för, men åtminstone ett litet steg i rätt riktning. Med ett starkare liberalt inslag i nästa Alliansregering kan förhoppningsvis ytterligare steg tas.

Förhoppningsvis slipper vi då också sådana galenskaper som KD:s spelpolitiske talesperson Andreas Carlsson ger uttryck för, när han antyder att blockering av IP-nummer och kreditkortsspärrar kan bli aktuellt, om inte det reglerade internetspelandet fungerar som det är tänkt. "Då skulle man möjligen kunna ha någon form av IP-blockering", säger Carlsson. Uttalandet ger vibbar av Vitryssland, och bör raskt förpassas till Alliansens skräphög.

Inga kommentarer: