2012-04-30

En grundlag utan kung

Det finns bra och dåliga sätt att utse en statschef. I Sverige sker processen i en kunglig sängkammare. I andra länder får medborgarna bestämma. Republikanska Föreningen arbetar för att Sverige ska överge sängkammarproceduren och i stället bli republik, vilket innebär att statschefen utses i demokratisk ordning. Idag presenterades föreningens grundlagsutredning, där utredaren Mats Einarsson och jag, som varit biträdande utredare, lägger fram förslag på hur en republikansk grundlag skulle kunna se ut.


Förslaget går i korthet ut på att monarken ersätts av en demokratiskt vald president. Presidentvalet sker antingen genom direktval av svenska folket eller genom indirekt val i riksdagen. Ämbetsperioden är sex år och kan begränssas till två perioder. Förändringen av grundlagen är förhållandevis okomplicerad – i regeringsformen behöver bara 21 av de 175 paragraferna ändras. Givetvis föreslås att en övergång till republik föregås av en folkomröstning.

Grundlagsutredningen, som heter "...bara ett penndrag", finns att läsa på repf.se eller kan köpas i Republikanska Föreningens webbshop för det facila priset 20 kr. Läs även Mats Einarssons och min debattartikel: Inga problem att göra sig av med kungen!

Media:
SvD rapporterar att kungen fick grundlagsutredningen i 66-årspresent. Även Sveriges Radio skriver, liksom R & D och Newsmill. "En bra utredning", tycker Bengt Hall.

Inga kommentarer: