2012-04-29

Kommunal tecknar ungdomsavtal

"Söndagen den 29 april är en bra dag för svensk ungdom", skriver utbildningsminster Jan Björklund (FP) i sitt nyhetsbrev idag. Skälet till detta är att den kommunala arbetsgivarorganisationen SKL och fackförbundet Kommunal nu kommit överens om att införa särskilda ungdomsavtal i den kommunala sektorn.

Ungdomsavtalen innebär att ungdomar kan få särskilda introduktionsanställningar som varar i tolv månader. Under den tiden arbetar man 75 procent och får utbildning under resten av tiden. Lönen motsvarar 75 procent av den ordinarie lönen.

För Folkpartiet är detta en positiv nyhet. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är för hög och det är viktigt att man försöker hitta sätt att göra det möjligt för fler ungdomar att få ett jobb. Ungdomsavtal är ett av förslagen i Folkpartiets politik mot ungdomsarbetslöshet (se Unga ska ha jobb!). Alla är förstås inte förtjusta i tanken att man ska ha lägre lön, men syftet är ju att arbetsgivare ska våga anställa personer som inte har någon arbetslivserfarenhet. Efter introduktionsåret kan man sedan få en fast anställning med ordinarie lön.

Undersökningar visar att sex av tio svenskar tycker att ungdomsavtal är en bra idé. Tidigare har fackförbunden IF Metall och Handels tecknat kollektivavtal där olika former av ungdomsavtal ingår. Det är bra att fler vågar pröva denna modell för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar. Förhoppningsvis kommer ungdomsavtalen att bidra till att allt fler ungdomar får uppleva den känsla av stolthet och självständighet det innebär att ha fått sitt första jobb!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: