2010-09-12

Vi rustar Sverige för framtiden

När jag växte upp (det är trots allt inte så länge sedan) förknippades uttrycket "Made in China" med billiga leksaker och dålig kvalitet. Idag har kineserna köpt Volvo och producerar datorer och avancerade mobiltelefoner.

Den kinesiska utvecklingen är inte unik. Tack vare att vi lever i ett alltmer globaliserat samhälle kan fler och fler länder resa sig ur fattigdom och tävla med västvärlden - inte bara för att lönerna (än så länge) är lägre, utan för att deras arbetskraft är välutbildad och ambitiös.

Made in China.

Vi i Folkpartiet ser inte detta som ett hot. Men det är en utmaning. Utmaningen ligger i att rusta Sverige för att fortsätta vara ett framgångsland på den globala arenan. Frågan vi måste ställa oss är: Vad ska Sverige vara bra på i framtiden? Ska vi konkurrera med låga löner? Eller ska vi konkurrera med kunskap och högteknologi?

För Folkpartiet är svaret givet. Sverige ska fortsätta vara ett kunskapsland. Vägen dit går via skolan. Vi vill ha en skola som fokuserar på kunskap. En skola som låter de duktiga eleverna utvecklas och känna sig stimulerade, men också ger extra stöd åt dem som behöver.

Alla som gått i skolan vet att det är skillnad mellan en bra lärare och en dålig. Den duktiga läraren förmår att entusiasmera, fånga intresset och förmedla kunskap till eleverna. Medan den dåliga lärarens elever sitter och tittar uttråkat ut genom fönstret.

Vi vill satsa på lärarna. Kvaliteten på lärarutbildningen måste höjas och läraryrkets status måste uppvärderas. Lärarutbildningen ska locka ambitiösa och engagerade studenter, och de som väljer att jobba som lärare ska kunna göra karriär och kombinera jobbet med forskning.

Vi vill satsa på eleverna. Skolan ska vara en trygg plats där studiero råder. De duktigaste ska kunna läsa in gymnasiekurser redan på högstadiet. De som halkar efter ska få extra stöd. Skolorna ska erbjuda läxläsningshjälp, så att även de som har det jobbigt hemma får en chans. Alla elever ska kunna prata med en psykolog eller kurator om de har det jobbigt.

Vi vill satsa på skolan. Göran Persson kommunaliserade skolan för 20 år sedan. Vi föreslår att staten tar tillbaka ansvaret. Alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning, oavsett var de bor. Skolbibliotek ska vara en självklarhet på alla skolor.

En del av de här idéerna är på väg att genomföras, annat återstår att göras. Om du vill stötta arbetet med att göra Sverige till ett framgångsland även i framtiden så är det viktigt att du ger Folkpartiet din röst den 19 september.

Läs mer om Folkpartiets skolpolitik.

Läs andra om Folkpartiet, skolpolitik, globalisering

Inga kommentarer: