2010-09-08

Fortfarande (S)kygglappar om vårdföretagare

I en debattartikel på Politikerbloggen igår förklarade jag varför jag tycker att den politik som vänstern bedriver är ett hot mot jämställdhet inom näringslivet.

Idag kom moteld från de tunga socialdemokraterna Sven-Erik Österberg och Claes Borgström samt företagaren Lena Josefsson. Dessvärre, men föga förvånande, har man samma fnysande attityd åt företagande i välfärdssektorn som tidigare.

"Den starka fokuseringen på fler privata aktörer inom vård-omsorgssektorn som ett verktyg för att öka kvinnors företagande" antyder debattörerna är ett sätt att krympa den offentliga sektorn. Den uppfattningen bygger bara på dammiga ideologiska låsningar.

Ja, vi liberaler tycker det är bra med alternativa utövare, dvs. att vård och omsorg inte bara utförs av kommuner och landsting utan även av privata företag, stora som små. Detta innebär inte, som Socialdemokraterna försöker ge sken av, att vi vill krympa vård- och omsorgssektorn. I själva verket innebär en liberal politik precis raka motsatsen.

Fördelarna med mångfald i vården och omsorgen är nämligen inte enbart att duktiga entreprenörer, ofta kvinnor, får chansen att starta och driva företag. Mångfalden innebär också att det är lättare för patienter och andra att få tillgång till vård och omsorg. Det finns statistik som visar att fler människor fått läkarkontakt sedan valfrihet infördes i vården i Stockholm. Och dagisföräldrar är mer nöjda med enskilt drivna förskolor än med kommunala.

"En politik för ökat kvinnligt företagande kan inte bygga på att man byter driftsform på redan existerande verksamheter inom vård- och omsorgssektorn eller att man inför särskilda skattesubventioner för hushållsnära tjänster", skriver debattörerna vidare.

Nej, det är rätt såtillvida att liberaliseringen av vård- och omsorgsmarknaden och införandet av RUT-avdraget i första hand är åtgärder för att förbättra valfrihet och tillgänglighet i vården samt att skapa vita jobb i en sektor som tidigare varit präglad av otryggt svartarbete. Men man kan inte blunda för att detta är sektorer där kvinnor traditionellt sett är starkt etablerade, och att Alliansens politik därmed också skapar grogrund för mer kvinnligt företagande, fler kvinnliga vd:ar och fler kvinnliga styrelseledamöter.

Vård- och omsorgssektorn är självfallet inte den enda sektorn där kvinnliga entreprenörer ska uppmuntras. Men å andra sidan: Varför dra undan mattan just där?

Inga kommentarer: