2007-06-30

I won't go to heaven anyway...

Jo, man kan skratta åt allt. Även döda prästers roliga efternamn. Sweet.

Inga kommentarer: