2007-06-01

Folk ä int' klok. Dom ä dum.

DN Debatt igår:
Tre av tio svenskar vill systematiskt diskriminera invandrare när det gäller tillgång till jobb, bostäder och bidrag. 23,3 procent är beredda att rösta på ett parti som vill inskränka invandrares rättigheter. Fler vill också systematiskt ge förtur åt svenskar framför invandrare på arbets- och bostadsmarknaden. Färre personer än tidigare avvisar tanken att begränsa invandringen av muslimer, samtidigt som färre tar bestämt avstånd från uppfattningen att "judar har för stort inflytande i Sverige". Och allt fler svenskar tror bestämt att rasismen kommer att bli "mycket större" i Sverige.
Är folk dumma i huvet?

1 kommentar:

Amanda sa...

JA!!!!!