2007-04-28

Påfyllning i ordförrådet, del VII

Och så tar vi ett ord igen. I en teaterrecension (Stig Larssons VD, Folkteatern i Göteborg; verkar bra så grattis alla göteborgare :-) hittade jag följande obegriplighet:
Det låter som ett humanistiskt projekt men visar sig vara ett eklatant­ exempel på utnyttjande av underställda.
För den som vill hänga med i kulturjargongen meddelas härmed att eklatant betyder "så uppenbar eller påtaglig att effekten blir slående".

Inga kommentarer: