2007-04-14

Har Bush bra betalt?

Enligt Expressen/Dina pengar tjänar USA:s president ungefär 400 000 dollar om året. Det motsvarar i runda slängar 2 760 000 kronor eller 230 000 kr i månaden. Den svenska statsministern cashar in drygt 120 000 kr. Kanske kan man i det sammanhanget reflektera över vem som är över- respektive underbetald?

Expressen/Dina pengar rapporterar samtidigt att presidentparet Bush under 2006 tillsammans drog in 4,5 miljoner kronor. På den summan betalade de 1,3 miljoner i federala skatter, dvs. ungefär 29 procent. Jag roade mig med att göra en (väldigt tillhöftad) skatteberäkning för paret Bush om de i stället varit skattskyldiga i Sverige, och kom fram till att de då skulle betala cirka 2,3 miljoner i skatt, alltså ungefär 51 procent.

Vidare kan man konstatera att Bush varje månad har kvar (återigen en väldigt tillyxad beräkning) 165 000 kronor när skatten är betald. Fredrik Reinfeldt får å andra sidan bara behålla 61 000. Så från att ha tjänat knappt dubbelt så mycket som sin svenska kollega så blir Bushs ersättning plötsligt nästan (bara nästan) tre gånger så stor.

Vad vill jag då ha sagt med detta? Inget särskilt. Bara inbjuda till lite reflektioner. (Eventuella synpunkter på korrektheten i mina beräkningar mottages gärna. Jag har inte lagt ner min själ i dem.)

Och så vill jag inte ha några spydiga kommentarer om varför jag sitter här en solig lördagförmiddag och gör skatteberäkningar. Nu ska jag dock ut och leka i solen.

Inga kommentarer: