2007-04-16

Inte platt skatt. Men plattare.

I Sverige har vi i dag en s.k. progressiv skatt, vilket innebär att man betalar en större andel av sin inkomst i skatt ju mer man tjänar. Motsatsen till detta är platt skatt, alltså att alla betalar lika stor andel av sin inkomst i skatt.

Progressiv skatt motiveras bl.a. av fördelningspolitiska skäl - man tar mer från dem som tjänar mer och fördelar (genom t.ex. ett generöst välfärdssystem) till dem som tjänar mindre. Somliga kallar detta rättvisa. Platt skatt kan å andra sidan också motiveras av rättviseskäl - alla behandlas lika, oavsett om man tjänar mycket eller lite.

Medan progressiv skatt är vanligt i "gamla Europa" har platt skatt prövats (med gott resultat) i vissa av de nya EU-länderna, t.ex. Estland och Slovakien. I den svenska debatten har platt skatt bl.a. förespråkats av Fredrick Federley (riksdagsledamot, mediehora par excellence och primus motor i centerns förnyelsearbete).

Jag tilltalas av den platta skattens grundidé. Ett progressivt skattesystem straffar dem som utbildar sig, jobbar hårt och tjänar bra. Jag tycker att skattesystemet borde förhålla sig neutralt till människors ambitioner och eventuella ekonomiska framgångar i livet. Samma skattesats för alla är en rimlig målsättning tycker jag.

Den platta skatten nagelfars av Sacoutredaren Mikael Halápi i en intressant artikel som publicerades i SkatteNytt nr 9/06 (ligger också på Sacos hemsida).

Halápis bakomliggande resonemang lämnar jag åt den intresserade läsaren att själv förkovra sig i, men hans slutsatser återger jag gärna: Platt skatt skulle sannolikt inte ha samma dynamiska effekter i Sverige som i de nya EU-länderna med sina ineffektiva uppbördsorganisationer och skrala statsfinanser. En platt skatt i Sverige skulle sannolikt få ganska dramatiska fiskala effekter (Halápi spekulerar i ett skattebortfall på över hundra miljarder).

Nåväl. Det tycks alltså finnas goda skäl att iakkta en lätt reserverad hållning i plattskattefrågan. Men man får därmed inte känna sig förhindrad att argumentera för det som platt skatt onekligen skulle råda bot på - de i mina ögon orättvisa konsekvenserna av en progressiv skatteskala. Ett första steg i rätt riktning vore att slopa - eller åtminstone kraftigt reducera - den statliga inkomstskatten. På sikt bör givetvis även värnskatten avskaffas.

1 kommentar:

Petter Envall sa...

Hmm......men borde inte den progressiva skatten gynna Skatteverksanstallda......?;))