2013-01-15

Tvärkommunikation viktig – satsa på Spårväg syd

Stockholms spårbundna kollektivtrafik bygger på ett radiellt tänkande, dvs. alla spåren leder in mot city. Det finns få kapacitetsstarka spårförbindelser som knyter samman stads- och länsdelar utan att man behöver åka in till city och byta. Tvärbananan är ett utmärkt undantag – men det behövs flera.

Spårväg syd, som i ett första steg ska koppla samman Flemingsberg med Kungens kurva/Skärholmen men in förlängningen förhoppningsvis kommer gå ända till Skarpnäck, är ett viktigt tillskott. Spårväg syd kommer att skapa bättre kommunikationer och förutsättningar för nya bostäder i området.

Det har diskuterats att i stället göra Spårväg syd till en snabbusslinje, s.k. BRT. Från Folkpartiets sida anser vi att detta inte är ett tillräckligt bra alternativ. En spårväg har högre tillförlitlighet, större kapacitet och större strukturerande effekt. Därför bör Spårväg syd byggas som en spårväg och inte som en busslinje. Det är innebörden i en debattartikel som jag skrivit tillsammans med ett antal folkpartister i Söderort: Gör inte Spårväg syd till en busslinje. Läs även mitt tidigare inlägg, Spårväg syd spelar roll i Söderort.

Inga kommentarer: