2013-01-24

Mer kollektivtrafik på vatten!

Under perioden 2014–2020 kommer Slussen att byggas om. Det innebär avstängda vägar, omdirigerad trafik och, sannolikt, en del stök i trafiken. Nu har i alla fall tjänstemännen i Stockholms stad och i landstinget en plan för hur man ska få trafiken att flyta under ombyggnadsperioden. I linje med Stockholms framkomlighetsstrategi kommer smarta transportmedel, såsom kollektivtrafik, att prioriteras, medan bilismen får räkna med mindre vägutrymme.I samband med ombyggnaden kan det finnas skäl att titta på alternativa sätt att resa kollektivt. Stockholm är rätt dåligt på att utnyttja sina vatten för kollektivtrafik (vid sidan av de turistprofilerade Djurgårdsfärjorna). På Saltsjösidan finns sedan en tid den s.k. Sjövägen, en pendelbåtslinje som går mellan Lidingö, Nacka och Nybroplan. Det finns också en linje mellan Hammarby sjöstad och Nybroviken. Men på Mälarsidan är det tunt; det saknas t.ex. förbindelse mellan Norr och Söder Mälarstrand eller till Essingeöarna. Ytterligare förslag finns i en utredning som landstingets trafikförvaltning gjorde för ett år sedan.

Pendelbåten "Ballerina".
Foto: Maria Dahlberg
Folkpartiet har sedan länge förespråkat fler pendelbåtslinjer i Stockholms inre vatten. Ombyggnationen av Slussen kan vara ett utmärkt tillfälle att avlasta den landburna trafiken med mer kollektivtrafik på vatten. Det menar Stella Fare, ledamot för FP i landstingets trafiknämnd. "Många kommer vilja dra nytta av en sådan smidig lösning där det också vore lätt att ta med cykeln vilket kraftigt utvidgar upptagningsområdet. Effektiv kollektivtrafik på vatten med snabba, bekväma båtar vore attraktivt för många nya resenärer och skulle skapa helt nya samband för alla strandnära delar av den inre Stockholmsregionen", säger Stella Fare i ett inlägg på bloggen Stockholmstrafik.com.

Roddarmadammer i mitten av 1800-talet.
Kollektivtrafik på vatten har en lång tradition i Stockholm. Redan under medeltiden fanns taxibåtar mellan Stockholms öar. Båtarna sköttes av de s.k. roddarmadammerna, som sedermera blev utkonkurrerade av modernare flytetyg och landburna fortskaffningsmedel. Nya transportbehov och ny teknik (i Norge testar man en eldriven färja) gör att det nu finns skäl att återuppta den gamla Stockholmstraditionen med färjelinjer i stan.

Inga kommentarer: