2013-01-02

Trängselskatt även i Göteborg


Idag har trängselskatter införts i Göteborg. Syftet med skatten är att ge bättre framkomlighet på vägarna, bättre miljö samt att delfinansiera det "Västsvenska paketet" som bl.a. ska ge fler kollektivkörfält, bättre pendelparkeringar för cyklar och bilar, fler gång- och cykelbanor m.m., nya väg- och tågtunnlar m.m. Skatten ska således användas till mer än att reglera trängseln, varför dess benämning kan ifrågasättas. Vad som dock kan ifrågasättas i än högre grad är det starka motstånd mot skatten som tagit sig uttryck bl.a. i att ett nytt parti bildats och krav på en folkomröstning (det senare med eldunderstöd av kvällstidningen GT).

Alldeles obegripligt är förstås inte motståndet; när trängselskatter skulle införas i Stockholm fanns motstånd även här. Dock kan ju göteborgarna, till skillnad från stockholmarna, ta intryck av effekterna av trängselskatterna i en annan stor svensk stad. I folkomröstningen 2006 röstade 53 procent av stockholmarna ja till trängselskatter. Sedan dess har stödet ökat; i en mätning som gjordes för ett år sedan skulle 67 procent rösta ja. Antalet fordonspassager över trängselskattesnittet har också minskat sedan skattens införande – trots att Stockholms stad och län under samma period växt från drygt 1,9 till drygt 2,1 miljoner invånare, och trots att skattenivån inte höjts. Det tyder på att trängselskatten fyller sitt syfte.

Titta gärna på nedanstående Youtube-klipp, där trafikforskaren Jonas Eliasson berättar om hur snabbt stockholmarna glömde trängselskattemotståndet:Jag tror att göteborgarna kommer lära sig att uppskatta trängselskatterna. De som väljer att fortsätta åka bil kommer förhoppningsvis uppskatta den minskade trängseln. Andra kan glädjas åt utvecklad kollektivtrafik och förbättrade gång- och cykelbanor. Om trängselskatten fungerar som den ska kan den bli en vinnare – både för framkomligheten och för miljön.

Läs även: Satsa trängselskatten på kollektivtrafiken

2 kommentarer:

Anonym sa...

En bra artikel, tycker jag.
Det är synd att så många inte vill se det nödvändiga med att ha skatten. Det är ju inte rimligt att landets skattebetalare ska betala hela kalaset i Västsverige.
Min personliga åsikt är att motståndarna vill hellre stoppa huvudet i sanden och vill att andra betalar. Stockholmarna är helt enkelt före oss i sitt tänkande. Som tur är finns det även några reflekterande personer kvar i Göteborg. Gott fortsättning önskar jag

Anonym sa...

Hejsan!
Mitt namn är Tobias Andersson och jag har startat företaget Min Läxhjälp. Jag ser att du bloggar en del om samhällsfrågor. Den 1:e januari genomfördes även RUT-avdrag för läxhjälp för gymnasieelever. Vi är ett nystartat företag som vill hjälpa barn och ungdomar till bättre resultat i skolan om man inte hinner med allt på skoltid. Då kan vi komma hem till eleven och hjälpa till med undervisning. Vi försöker nu marknadsföra oss och jag vill komma i kontakt med elever som behöver hjälp. Vad jag kan se av din blogg så har du många följare som är i vår målgrupp. Skulle du ha möjlighet att skriva om oss och vår ambition? Det här är en aktuell fråga som skulle kunna starta igång en debatt tror jag.
www.minläxhjälp.se
/Hälsningar Tobias Andersson Min Läxhjälp