2012-03-04

Stor Ipadsatsning i Stockholms skolor

"Det är lättare att skriva med Ipad", säger Mohammed Aman i Husbyskolans klass 1 C. Där används läsplattor i undervisningen som ett led i en stor satsning som görs i Stockholms stad, som SvD skriver om idag. 2 300 Ipadar kommer att spridas i grundskolorna under våren 2012.

Självklart ska modern teknik användas i skolorna. Det handlar om att skapa pedagogiska fördelar – vilket Mohammed Amans kommentar visar – men det handlar också om att låta skolan hålla jämna steg med samhället i övrigt. Att rynka på näsan åt läsplattor är ungefär som att säga att det duger gott med kartböcker från kolonialtiden.

Rena stenåldern. 

Lotta Edholm är folkpartistiskt skolborgarråd i Stockholm och har medverkat till att möjliggöra Ipadsatsningen. Hon är tydlig med att det inte finns någon konflikt mellan modern teknik och traditionella skolböcker. Tvärtom verkar det finnas ett positivt samband: "Samtidigt som fler skolor använder it har vi också fördubblat utlåningen av våra böcker i skolbiblioteken. Läsning stimulerar till läsning", säger Edholm till SvD.

Och så är det ju ofta med modern teknik. Även om den kan kännas lite läskig i början så berikar den mer än den utarmar. Ibland kompletterar den de befintliga pedagogiska redskapen, ibland ersätter den dem. Att vara positivt nyfiken till teknik är dock bättre än att reflexmässigt slå bakut.

Läs även
Lotta Edholm (FP): It-satsning i Stockholm

1 kommentar:

Jimmy Mannung sa...

Jag tror att din slutkläm är otroligt viktig. Bara genom nyfikenheten får vi möjlighet att avgöra vad av det nya som är värt att fortsätta med och vad som inte erbjuder tillräckligt med mervärden. Min erfarenhet av att utbilda i det vi till vardags kallar Sociala medier är att knäckfrågan är just nyfikenheten. Väcks inte den kan inte all kunskap i världen göra någon större nytta.