2012-03-13

Socialliberal retorik måste bli praktisk politik

Jan Björklunds tal på Folkpartiets riksmöte i lördags innehöll förstås mer än positioneringar gentemot Moderaterna (se Björklunds markeringar mot Moderaterna). Här är några punkter i talet som jag tycker är värda att lyfta.

EU måste skärpa tonen mot Ungern
Den politiska utvecklingen i Ungern, där högerregeringen ifrågasätter yttrandefriheten, går i en farlig riktning. EU måste vara tydliga i sin granskning och kritik mot Ungern. Demokrati innebär kompromisser, men när det gäller kravet på demokrati går det inte att kompromissa.


Jan Björklund.
Bild: Per Groth/Scanpix


Europasamarbetet är bra
Trots finanskrisen så är det EU-samarbetet som tar Europa vidare. Folkpartiet tjänar nog inga opinionspoäng på att försvara Europasamarbetet i nuläget, men vi måste stå för våra värderingar. Vår föräldrageneration växte upp i ett Europa där det byggdes murar. För våra barns skull ska vår generation i stället bygga broar.

Ungdomar måste få jobb
Sveriges ungdomsarbetslöshet är hög. Det behövs fler åtgärder, särskilt för att fånga upp dem som hoppar av gymnasiet. Dessa elever borde få möjlighet att välja en kortare yrkeskurs på gymnasienivå, mellan ett och två år, så att man har chans att få jobb. (Viktigt här är också att den som senare i livet vill fullfölja en längre gymnasieutbildning ska kunna göra det.)

Uppryckning i miljöpolitiken
Björklund är självkritisk. Folkpartiet har inte varit tillräckligt duktiga på att driva miljöpolitik. Vi måste skärpa till oss. Miljöfrågorna ska få en betydande plats i arbetet med FP:s nya partiprogram.

Därutöver nämnde Björklund bl.a. flyktingpolitiken och vapenexporten, vilket jag skrev om i det tidigare inlägget.

Björklund höll ett bra tal, som förebådar en tydlig socialliberal offensiv. Det är efterlängtat av typ alla folkpartister jag pratar med. Jag hoppas att han förmår löpa linan ut, så att talets andemening omsätts i praktisk politik och inte bara stannar vid vackra ord.

Media:
DN, SvD, VT


Läs även:
Anne-Marie Ekström (FP): Rapport från liberalt riksmöte

Inga kommentarer: