2012-03-24

Friare Sverige med liberala reformer

"Svensk liberalisering världens snabbaste" basunerar SvD ut idag på förstasidan. Rubriken är förstås ljuv musik för en sån som jag, som förespråkar mångfald och valfrihet framför centralstyrda lösningar.

När jag var liten var det inte fråga om att välja dagis eller skola. Kommunbyråkraterna bestämde var man hamnade. Ville man använda sig av Postens eller Apotekets tjänster så fick man vara så god att infinna sig på något av de statliga postkontoren eller apoteken, vid en tidpunkt när de behagade hålla öppet.

Idag har Halmstads kommunala gymnasieskolor fått sällskap av sex friskolor med olika profiler. Min gamla gymnasieskola, Sannarpsgymnasiet, driver numera både barn- och fritids-, natur- och vård- och omsorgsprogram. Därtill har de tidigare samhälls- och humanistiska programmen fått sällskap av ett international baccalaureate-program och en idrottsutbildning. De liberala reformerna ger inte bara ökad valfrihet, de stimulerar också till utveckling inom de gamla kommunala kolosserna.


Liberala reformer flyger!

Bild: Antonia Gergova

I Tempobutiken två trappor ner har jag ett postkontor, som är öppet kl. 9–21, sju dagar i veckan. Om jag får feber kan jag köpa Panodil på Hemköp (öppet 9–22 varje dag). Det är en servicegrad som det gamla Sverige inte ens kunde drömma om. Och då ska vi inte tala om de fördelar vi åtnjuter tack vare att hela vår världsdel liberaliseras. Murar rivs, gränser och marknader öppnas. Vips, så kan du flyga till Berlin över en weekend för några hundralappar – att vidga sina vyer är inte längre ett privilegium för de välbeställda.

SvD:s artikel räknar upp ett antal liberala reformer. De har genomförts under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Det rör sig om allt från avregleringen av taximarknaden till friare kollektivtrafik. Inalles får jag det till 29 reformer. 16 av dem har genomförts av borgerliga regeringar, 13 av socialdemokratiska. Resultatet visar att det är borgerligheten som håller i taktpinnen när det gäller reformtempot. Av de 22 år som gått sedan 1990 har de borgerliga haft makten i nio, men ändå lyckats genomdriva fler reformer än Socialdemokraterna gjort på sina 13 år.

Detta är förstås inte så konstigt. Vänsterns entusiasm för liberala reformer är minst sagt måttlig. Men det är viktigt att ta till sig, eftersom en alltför stor offentlig sektor hämmar tillväxten. I en liberal ekonomi, däremot, kan fler goda idéer få jordmån, växa till sig och bidra till ökat välstånd. Därför är det viktigt att liberala partier fortsätter driva på för avregleringar och ökad ekonomisk frihet. Vi tjänar alla på det.

Inga kommentarer: