2011-01-16

Nytt recept för sjukhusmaten

För ett par år sedan gjordes en stor upphandling om matleveranser till fyra av sjukhusen i Stockholms län. Man lade ett tungt fokus på livsmedelshygien och näringsinnehåll; sjukhusmaten var en potentiell smittohärd och många patienter, särskilt äldre, fick inte i sig tillräckligt med näring.

Det företag som vann upphandlingen levde upp till landstingets krav om att maten ska vara hygienisk och näringsrik, samtidigt som att patienterna fick fler rätter att välja mellan och inte längre behövde äta på fasta tider utan kunde få maten när de var hungriga. Sjukhusmaten har dock kritiserats för att den serverats i plastlådor och därför inte upplevts som särskilt aptitlig. Det är förstås så att om patienterna inte vill äta maten så spelar det ingen roll hur många vitaminer den innehåller.

Det gamla avtalet löper vidare ett antal år till, och plastlådekonceptet kommer säkert att utvecklas och förbättras framöver. Men nu när det är dags att se över matsituationen på de sjukhus som inte var med i förra upphandlingsomgången slår landstingsrådet Anna Starbrink (FP) fast att man inte ska låsa sig vid ett visst koncept.

Middagen är serverad.

"Det är dags att man börjar se måltiden som en helhet", säger Anna Starbrink i SvD. Det är en helt rimlig utgångspunkt. Ligger man på sjukhus kanske måltiderna är det bästa som händer på hela dagen, och då är det förstås viktigt att måltidssituationen är bra och stimulerar aptiten.

Det som Anna Starbrink nu driver är alltså att man inte enbart ska fokusera på hygien och näringsinnehåll, utan även lägga vikt vid andra aspekter, såsom måltidsmiljön, individuella behov m.m. Därtill ska de olika vårdenheterna få större möjligheter att själva välja hur de vill lösa matfrågan. För en del kanske plastlådorna passar utmärkt medan andra föredrar att tillaga maten i sitt eget kök.

"Mat är en viktig del i vården, och måltiderna borde vara höjdpunkter i patientens dag på sjukhuset", skriver Anna Starbrink på sin blogg. Med det omtag i matfrågan som nu lanseras tror jag chanserna ökar att vi når dithän.

Läs andra om Stockholms läns landsting, sjukhusmat

2 kommentarer:

Raymond Svensson sa...

Visst är det bra om landstingsledningen ändrar sig i matfrågan.Men avtalet med Sodexo ska ju leva vidare. Hur ska det förenas med de småskaliga lösningar som Anna Starbrink berättar om? Om detta har jag också bloggat: http://raymondihaninge.blogspot.com/2011/01/bra-mat-pa-sjukhusen-bra-om-landstinget.html

Jesper Svensson sa...

Sodexoavtalet fortsätter ju gälla avtalsperioden ut. Omtaget riktar sig till de delar av sjukvården som idag inte omfattas av Sodexoavtalet, dvs. SÖS och SLSO. Parallellt med det håller landstinget en kontinuerlig dialog med Sodexo för att på olika sätt förbättra maten.