2011-01-17

Allt fler stockholmare ute och cyklar

Måndag och tisdag denna vecka ägnas åt konferens med trafik- och renhållningsnämnden. Under en kort "sightseeing" i Stockholm fick vi först se några av de projekt som är aktuella just nu, däribland den ruttnande Stadshusbron och den allt bräckligare Vasabron. Man inser att det finns väldigt många broar i Stockholm, och att hålla dem i skick är ett arbete som aldrig blir riktigt klart.

Idag har vi bl.a. fått veta att andelen cyklister i Stockholm har ökat kraftigt - det var hela 80 procent fler cyklister 2009 än 1998. Det tycks inte vara så att man cyklar för att man inte har råd med bil eller SL-kort, i stället cyklar man för att det är bästa sättet att ta sig till jobbet. Enligt mätningar är cykeln också konkurrenskraftig gentemot såväl bil som kollektivtrafik när det gäller tidsåtgång för att ta sig in till stan - på en halvtimmes cykling kommer du ungefär lika långt som om du åker bil eller kollektivt.

Det ska rulla.

Samtidigt ställer detta förstås ökade krav på stadens cykelnät. På en del ställen, t.ex. Tegelbacken, är det alldeles för trångt idag. Självklart ska vi se till att Stockholm blir en cykelvänlig stad. Själv skulle jag gärna se en uppskärpning av snöröjningen på cykelbanorna; det krävs inte mycket snö för att cyklar ska få svårt att komma fram. Sen finns det också en del att göra när det gäller skyltning för cyklister - det måste vara lätt att hitta rätt i Stockholm.

Tips på fler frågor att driva när det gäller att förbättra för cyklisterna i Stockholm tas gärna emot! Kommentera här eller maila på jesper.svensson@liberal.se. Se också informationen på Stockholms stads webbplats, stockholm.se/cykla.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Som cyklande från Älvsjö in mot Söder så tyckte jag det var strålande med cykelbanan på Årstabron. Suverän cykelbana, det tråkiga är bara att den slutar i intet på Årstasidan. Hade ju varit toppen om de i samband med spåromläggningarna i Älvsjö hade låtit cykelvägen fortsätta längs spåret ända till Älvsjö station. Är det för sent att ordna? Generellt sett verkar dessutom cykelbanorna norrut bättre planerade än cykelbanorna söder om stan?

/Söderortscyklist

Jesper Svensson sa...

Söderortscyklist - Ja det är en mycket bra fråga du tar upp. Jag tog mig friheten att ställa den till planerarna på Trafikkontoret och fick då följande svar (något redigerat):

"Delar uppfattningen att det är besvärligt att ta sig till/från Älvsjö stn--Årstabron och att en cykelförbindelse utmed och genom spårområdet skulle innebära en mycket gen och bra cykelförbindelse. Kontoret tog initiativet till en dialog med Banverket för 5-6 år sedan för att se vilka möjligheter som fanns att skapa en cykelförbindelse. Vår tanke då var att en särskild cykelbro skulle 'hängas på' järnvägsbrons västra sida vid Årstaberg stn, över Årstabergsvägen/Södra länken och sedan ner till spårområdet i Västberga ind.område för vidare dragning mot Älvsjö. På så sätt skulle vi utnyttja Årstabrons fulla potential var vår tanke.

Dock så finns ett antal svårigheter med detta (som det ju ofta gör i en stor stad med många intressen!). För det första så är stora delar av sträckan ett s.k. järnvägsområde med de regler och säkerhetsföreskrifter som råder för ett sådant område. Det innebär bl.a. att vissa säkerhetsavstånd och säkerhetsåtgärder mellan spår och ev. cykelbana måste skapas, vidare att ev. cykelpassager av spår måste ske planskilt. Detta skulle innebära omfattande och mycket kostsamma lösningar (broar/tunnlar samt omfattande sprängningar i berg för att komma förbi trånga sektioner vid passagerna under Västberga Allé och Götalandsviadukten). För det andra så var Banverket mycket tveksamma till en cykelbana utmed sträckan då de vill ha handlingsutrymme för en framtida utbyggnad av spår. För närvarande pågår ju också en utbyggnad av Citybanans spår vid Årstaberg stn.

Alla dessa faktorer gjorde att vi la ned fortsatt arbete med en cykelförbindelse på just denna sträcka. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny cykelplan för staden och där bedömer jag att vårt fokus kommer att vara att skapa bättre cykelförbindelser på sträckan Älvsjö stn--Årstabron genom att förbättra den östra förbindelse som går genom Årsta och sedan utmed Åbyvägen (av stor betydelse för framtida Årstafältet). På den västra sidan handlar det om att skapa en cykelförbindelse  genom att anlägga cykelbanor på Västberga allé/ind.omr så att man via Sjöviksbacken/Årstabergsvägen och Västberga begravningsplats/Götalandsväg kommer till/från Älvsjö stn."

Det verkar alltså som att frågan finns på agendan och att tjänstemännen jobbar för att förbättra cykelsituationen för Älvsjöborna!

konferens bohuslän sa...

Det finns en hel del information här som kommer att vara mycket användbar.