2010-02-25

En mediestrategi att ha förtroende för?

Med anledning av att Skatteverkets kommunikationsavdelning sent omsider vaknade till liv och skickade ut ett pressmeddelande om det uppmärksammade 120-miljonersbedrägeriet (se Varför håller Skatteverket tyst?) så har det nu publicerats en artikel på myndighetens intranät där en medarbetare på presstjänsten intervjuas. Han får bl.a. svara på frågan om varför det skickades ut ett pressmeddelande på tisdagen (närmare bestämt på tisdagkvällen, efter det att nyheten publicerats i TV 4 och andra medier).
- Vi ville absolut att alla medarbetare skulle få information på jobbet innan den hamnade i tidningarna. Vi informerade kollegorna på sektionen och kontoret muntligt på måndag morgon. Någon timme senare la vi ut en notis på intranätet.

- Vi valde (sic!) att skicka ett pressmeddelande på tisdag kväll när media hade börjat rapportera. Det är bättre att vara så öppen och ärlig som det går, men i det här fallet begränsas vi av förundersökningssekretessen. Det också normalt att det är åklagaren som besvarar frågor från media efter en häktning.
Ja, med de svaren låter sig intranätreportern nöja. Vederbörandes roll är uppenbarligen att i reportageform basunera ut myndighetsledningens officiella budskap. Självklara följdfrågor får följaktligen ge vika.
Där försvinner 120 miljoner. Ska vi låtsas som ingenting?

För mig kvarstår emellertid ett antal frågetecken att räta ut: Med tanke på att Skatteverket har 10 000 medarbetare och att en intranätnotis med sådan sprängkraft självklart kommer att läcka, varför skickade man inte ut pressmeddelandet redan på måndagen? Varför "valde" man att gå ut med pressinfo först efter att nyheten spridits i media? Är det någon policy Skatteverket har att enbart skicka ut pressmeddelanden kvällstid? Är portot billigare då?

I mina ögon framstår Skatteverkets hantering av kommunikationen i det här ärendet som tafflig. Genom att skicka ut ett pressmeddelandet först efter att media publicerat nyheten signalerar man överrumpling och onödiga frågor väcks. Hade Skatteverket i själva verket förhoppningar om att den här historien skulle självdö innan den ens vaknat till liv? Det här handlar faktiskt om myndighetens trovärdighet. Vad är viktigast: Att skydda den eller de som är ansvariga för att Skatteverkets kontrollsystem är så ihåligt att det tar fem år att upptäcka att 120 miljoner försvunnit - eller att i möjligaste mån lägga korten på bordet för dem som ytterst är myndighetens uppdragsgivare, dvs. medborgarna?

I Skatteverkets interna kommunikation talas det mycket om förtroende. Det är viktigt att företag och medborgare har förtroende för Skatteverket. Ett högt förtroende leder till hög benägenhet att betala in rätt skatt, är hypotesen. Så synd då, att man i en sådan här situation inte tar chansen att agera på ett förtroendeingivande sätt.

Läs andras åsikter om Skatteverket

8 kommentarer:

Anneli sa...

Har något någonsin gått fort på Skatteverket??? Förutom att det ska omorganiseras varje år.

Anonym sa...

Lämna Skatteverket omedelbart Jesper! Fly! Fly! Fly!
Du verkar fortfarande tänka förnuftigt!
Det är en förmåga som inte är så önskvärd på Skatteverket.
Stannar för länge på Skatteverket så riskerar man att förlora den förmågan.
Det har du väl redan fått tillräckligt med bevis på:-)

Anonym sa...

Detta är ett annat bevis på ett sjukt svenskt Skatteverk.
Mygel, intern politik och hyckleri är vardag inom myndigheten. Det är sorgligt att det svenska folket lider under denna viktiga men dråpliga myndighet

Silas sa...

Helt korrekt analys Jesper. En informationsavdelning som de som skriver på intranätet har ingen journalistisk integritet alls att slå värn om, man skiter inte i den hand som man både bor i och äter ur.

Givetvis borde kommunikations-/infoavdelningen rått ledningen att gå ut med ett pressmeddelande samtidigt med att man lade notisen på intranätet. För precis som du säger så kan man inte lägga sådan information på intranätet och förvänta sig att det förblir hemligt. Men så funkar det inte när man endast har som mål att hjälpa ledningen att förpacka ett budskap.

Det konstiga i den här sopppan är egentligen att notisen lades på intranätet över huvud taget.

Anonym sa...

Av egen informationsavdelningserfarenhet misstänker jag att info har rådgivit ledningen att göra som du säger men ledningen sagt nej. Det är också ofta väldigt svårt att få ledningens ok på "svåra" pressmeddelanden. Och sedan så måste info täcka upp för ledningens idioti. Annars blir de av med jobbet...

Jesper Svensson sa...

Anonym 15:06 - Det stämmer säkert som du skriver. Ska kanske inte skälla för mycket på Skatteverkets kommunikationsavdelning. Men på kommunikationen tycker jag att jag kan få skälla.

Anonym sa...

http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=16265

Anonym sa...

http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=16265