2010-02-25

Läsvärt om religionsfriheten

Varje utnyttjande av den positiva religionsfriheten måste vägas mot andras intresse av att slippa utsättas för religiösa manifestationer, det vill säga utnyttjandet av den negativa religionsfriheten.
Reinhold Fahlbeck skriver en läsvärd understreckare (SvD, 24 februari) apropå det uppmärksammade diskrimineringsärendet där en man av religiösa skäl vägrat ta en kvinna i hand (se även Okej att vägra skaka hand?)

Läs andras åsikter om religionsfrihet, kulturkrockar, diskriminering

3 kommentarer:

Mathias Westerberg sa...

Reinhold är en klok man. Det var för övrigt han som var min ursprungliga handledare när jag skrev min uppsats. Hans lektioner om amerikansk arbetsrätt gick inte av för hackor .. :)

Anonym sa...

Den svenska diskrimineringslagen borde kunna omarbetas så att den är garanterad ganska nära underordnad Europakonventionen artikel 3 i alla led.

Anonym sa...

Den svenska diskrimineringslagen borde kunna omarbetas så att den är garanterad ganska nära underordnad Europakonventionen artikel 9 i alla led.