2010-02-06

Momsförslag med mersmak

Nu föreslår Centerpartiet momssänkningar inom vissa tjänstebranscher, däribland restaurangbranschen. Att sänka momsen från 25 till 12 procent skulle innebära att en restaurangmiddag som idag går på 300 kr i stället skulle kosta 269 kr. Dagens lunch skulle gå från 80 till 72 kr. Dessutom skulle restaurangerna slippa ta olika momssatser beroende på om de säljer take away- eller äta inne-mat.

Det kan alltid diskuteras om politiker genom differentierade momssatser ska styra människors konsumtionsmönster. Det blir lite Folkhälsoinstitutet över det hela. Men utifrån den ordning vi nu har tycker jag att Centerns restaurangmomsförslag är ganska vettigt.

Restaurangbranschen har låga ingångströsklar och vänder sig till stor del mot priskänsliga privatpersoner. Sänkta priser torde ge ett ökat kundunderlag och därmed skapa förutsättningar för fler jobb, särskilt bland ungdomar. Dessutom är branschen rätt hårt drabbad av statens regleringsiver; förutom kraven på närvaroliggare och certifierade kassaregister så ska företagen leva upp till ett stort antal krav från miljö- och hälsoskydds- och alkoholtillsynsmyndigheter. Med sänkt moms kan staten ge något tillbaka.

Vad gäller restaurangbranschen delar jag alltså inte den oro för nya gränsdragningsproblem som DN:s Malin Siwe framfört. Den problematiken torde bli mer påtaglig för frisörer och bilreparatörer, två andra branscher där Centerpartiet vill sänka momsen. Varför frisörer men inte fotvårdare? Varför bilmekaniker men inte cykelreparatörer? Kanske borde restaurangmomsförslaget i stället åtföljas av en mer genomgripande översyn över momsen på tjänster?

2 kommentarer:

Anonym sa...

En sänkt moms skulle nog inte riktigt innebära de prissänkningar du anger som exempel då många krögare skulle passa på att utnyttja momssänkningen till att förbättra marginalen, alltså med andra ord höja priserna. Sannolikt inte i exakt samma mån som momsen sänks men åtminstone så pass att prisskillnaden för konsumenten blir minimal.

Ta McDonalds som exempel, de hade inledningsvis när de blev varse om att det var olika momssatser på take-away och "äta inne" två olika priser. Ett lite högre för de som valde att äta på plats i restaurangen (25 % moms) och ett lägre för take-away (12 % moms). Sedan gick de (smygande) över till att enbart ha det högre priset och höjde därmed marginalen på take-away kunderna.

Jesper Svensson sa...

Det där får väl framtiden utvisa, men om man tar exemplet med bokmomsen, som sänktes till 6 procent för några år sen. Bokpriserna är ju fortfarande låga.

Ja, McDonalds tar såvitt jag vet nu ut 25 procent moms på allt. Men den "prishöjningen" är ju inget som restaurangen kan tillgodoräkna sig, momsen ska ju betalas in till staten. Det är väl mest ett sätt för McDonalds att förenkla sin hantering.