2006-12-04

Katastrof!

I går kväll hände det. Min dator fick en duktig härdsmälta och vips slungades jag tillbaka till stenåldern. Allehanda beteckningar för horn- och klövförsedda sagoväsen for ur min mun och jag bad en stilla bön att den som konstruerat ett så instabilt operativsystem måtte för evigt brinna i helvetes eldar.

Om det händelsevis är nån som känner en duktig datorläkare med måttliga ersättningsanspråk så hälsa honom att han kan höra av sig till mig...

Inga kommentarer: