2006-12-11

Dagens citat

"Jag är inte intresserad av den typen av okvalificierad intimitet."
Horace Engdahl om sin relation till bloggar. SvD den 10 december 2006.

Inga kommentarer: