2006-12-04

Det blev en slant över - vad är problemet?

I dagens DN upplyses allmänheten om att en del privatdrivna vårdcentraler går med vinst och därmed berikas deras ägare med skattemedel. Att döma av rubriken - "Skattemiljoner hamnar i läkarfickor" - är detta något uppseendeväckande.

Om man läser artikeln framgår det hur dessa vinster uppstått: Genom kostnadsmedvetenhet. Man har dragit in på dyra hyrläkare, man upplyser personalen om vad olika saker kostar (allt från prover till papper). Detta har lett till ökat investeringsutrymme (mer medicinsk apparatur har kunnat köpas in, patienterna till gagn) och det har även blivit en slant över till den läkare som driver vårdcentralen.

Är detta då något att förfasas över? Alls icke. För egen del ser jag hellre att eventuellt överblivna skattekronor i patientvänligt, rationellt och ekonomiskt medvetet bedrivna verksamheter hamnar hos skickliga entreprenörer än att de försvinner i ett svart hål i en ineffektiv, byråkratisk offentligdriven verksamhet.

Inga kommentarer: