2011-12-28

Dags att pensionera nämndemännen

Debatten om nämndemännens vara eller icke vara i svenska domstolar är åter aktuell. Jag har tidigare skrivit att jag anser att systemet med nämndemän borde avskaffas (se bl.a. Politik fel i rätten). Min uppfattning är att det medborgerliga inflytandet över lagar och regler utövas i lagstiftningsprocessen, det vill säga i det politiska samtalet, genom allmänna val och i riksdagen. När lagar väl är stiftade ska tolkningen av dem inte överlåtas till glada amatörer. Rättskipning är alltför allvarligt för att omfattas av allmänt tyckande. Man ska heller inte glömma att rättssystemet är konstruerat för att undvika "felaktiga" domar, genom möjligheten att överklaga.

Rättvisan ska vara blind. Och kompetent.

Om man ändå vill tillmötesgå dem som hävdar att allmänheten bör ha något slags insyn i rättskipningen så kan nämndemännen med fördel omvandlas till observatörer utan beslutanderätt. En sådan lösning kunde vara en rimlig kompromiss. (Å andra sidan måste häremot genast invändas, att varför ska just domare vara den ämbetskår som inte anförtros att utföra sitt uppdrag utan allmänhetens representanter närvarande? Bör det i så fall inte gälla även poliser, försäkringsläkare, lärare och andra som utövar myndighetsmakt?)

Mina intryck från tiden som nämndeman har jag samlat under rubriken Tingsrätten. Andra som skriver om nämndemannasystemet är Maria Abrahamsson (M) och Johan IngeröLars Lassinantti, ordförande i Nämndemännens riksförbund, försvarar nämndemannainstitutet. Även Gunnar Magnusson försvarar nämndemännen (29/12). Läsvärda tidigare inlägg i debatten finns hos Caroline Szyber (KD) och Mårten Schultz.

Media
DN, DN1, DN2SvD, SvD1, ExprAB, SVT, SVT2


Uppdateringar
Mårten Schultz skriver i SvD att nämndemännen spelat ut sin roll. Martin Edgélius (M) skriver om politiserade domstolar. Martin Moberg (S) tycker inte man ska låta proffsen döma. Nämndemän borde inte utses av de politiska partierna, tycker Helena Bargholtz (FP).

Inga kommentarer: