2011-11-13

Gräsrotens söndag

När dammet efter valrörelsen har lagt sig tar politikens vardag vid. Mandaten fördelas enligt väljarnas utslag och förtroendeuppdrag på olika nivåer axlas av nya och gamla politiker. Jag fick från och med årsskiftet förtroendet att vara ersättare i trafik- och renhållningsnämnden. Därutöver är jag ordförande för Folkpartiet i Skarpnäck och ingår sedan nyligen i en arbetsgrupp inom Folkpartiet som ska ta fram ett nytt kollektivtrafikprogram.

Ofta får jag frågor från vänner om vad politiker egentligen gör, särskilt vi gräsrotspolitiker i skuggan av de mer exponerade ledande företrädarna. Så jag tänkte i en serie inlägg försöka ge en inblick i fritidspolitiken från mitt perspektiv.

Månadens nämndhandlingar.

För ett par dagar sedan dök nämndhandlingarna ner i brevinkastet. Trafik- och renhållningsnämnden sammanträder om två veckor, och till dess är det en hel del handlingar som ska läsas igenom. Dagordningen innehåller 30 punkter av varierad karaktär, t.ex. ekonomisk uppföljning för oktober, remissvar om Stockholms stads kommunikationsprogram, beslut om cykelåtgärder längs Nynäsvägen, svar på skrivelse om trafiksituationen i Skarpnäck, cykelåtgärder på Folkparksvägen, miljözon för dubbdäck, höjning av parkeringsavgifter, lägesrapport om den omskrivna återvinningsstationen i Vanadisberget samt svar på en del skrivelser från oppositionen.

I början av nästa vecka har Alliansgruppen i trafik- och renhållningsnämnden ett gruppmöte. Det är då vi tar diskuterar hur vi ska tycka i de olika frågorna, och det är då eventuella oenigheter hanteras. Själva nämndsammanträdet är i praktiken mest en formalitet och ett värdefullt informationstillfälle. I väldigt kontroversiella frågor kan oppositionen vara debattlysten, men oftast inte. Nya väljare vinns ju knappast på nämndsammanträden.

Att läsa igenom nämndhandlingarna tar ett par timmar. Sen skickar jag lite mail till partikamrater runt om i staden som är berörda av de olika förslagen. Ett blogginlägg blev det också, som blev klart på eftermiddagen. Och så lite maildiskussioner om en debattartikel som förhoppningsvis snart dyker upp i lämpligt massmedium. Därmed fick det räcka med politik för idag. Lite måste man ju helga vilodagen.

Inga kommentarer: