2011-11-17

Gräsroten på informationsmöte

5 000 bostäder om året. I 20 år. Det är uppdraget som tjänstemännen i Stockholms stad har fått att planera. Det är ganska många bostäder det, och på exploaterings- och stadsbyggnadskontoren pågår ett intensivt arbete för att hitta platser i kommunen där det går att bygga nya hus. För att planeringen ska bli någorlunda strukturerad har man ett antal styrdokument till sin hjälp, bl.a. översiktsplanen Promenadstaden, som antogs 2010. En av ambitionerna i översiktsplanen är att stadens olika delar ska kopplas samman, vilket kan ske t.ex. genom förtätning, alltså att man bygger bostäder, arbetsplatser m.m. emellan stadsdelarna, och/eller med förstärkt infrastruktur (gång-, cykel- och bilvägar).

På stadsbyggnadskontoret arbetar man för närvarande med sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Intresset från allmänheten för detta arbete är stort, inte minst sedan det spritts idéskisser från ett arkitektkontor som innehåller en vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Detta är en mycket kontroversiell fråga och för att på ett tidigt stadium ge svar på medborgarnas frågor hade staden ikväll kallat till ett informationsmöte i Skarpnäcks kulturhus.

Fullsatt i Skarpnäcks kulturhus.

Salen var fullproppad med Bagis- och Skarpnäcksbor samt en och annan lokalpolitiker (som undertecknad gräsrot). Tjänstemännens presentation fick en ganska stapplande inledning, vilket förstås inte underlättades av att många av de närvarande hade en minst sagt skeptisk inställning till tankarna på ett eventuellt vägbygge. Jag tror dock att tjänstemännen lyckades tydliggöra att något konkret förslag finns inte att ta ställning till och att hela programarbetet än så länge befinner sig i ett uppstartsskede.

På Folkpartiets i Skarpnäck blogg har vi skrivit om våra synpunkter på programarbetet, se Bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck? och Bostäder fokus i Bagarmossen.

På vägen hem missade jag precis tunnelbanan norrut, så jag fick sitta och vänta tio minuter på Skarpnäcks t-banestation. Vilket för övrigt är den nyaste stationen i Stockholms tunnelbana. Den invigdes 1994.

Inga kommentarer: