2011-11-15

Gräsroten träffar grevinnan

Ikväll var det gruppmöte med trafik- och renhållningsnämnden. Vi brukar ha gruppmöte ungefär en vecka innan nämndsammanträdet, och då går vi igenom alla ärenden och diskuterar om vi vill besluta något annat än det Trafikkontoret föreslagit. Eller om vi vill skriva några särskilda uttalanden där vi understryker vikten av en viss fråga, eller liknande.

Ulla Hamilton är ordförande i trafik- och renhållningsnämnden.

Trafik- och renhållningsnämnden består av 13 ledamöter och lika många ersättare. Ordförande är moderaten Ulla Hamilton. Folkpartiets ledamot heter Mark Klamberg och jag är ersättare tillsammans med Charlotta Schenholm (ja, antalet FP-ersättare är alltså större än antalet FP-ledamöter; Centerpartiet har ingen ersättare p.g.a. att partiet är så litet).

Kvällens möte gick rätt smidigt och höll på i en timme ungefär. Nästa vecka är det dags för drabbning med oppositionspartierna på nämndens sammanträde i stadshuset.

Inga kommentarer: