2011-11-24

Gräsroten på nämndmöte

Denna veckas sista politiska åtagande var också det viktigaste: nämndsammanträdet med trafik- och renhållningsnämnden, där jag är ersättare.

Som ersättare i en nämnd deltar du i nämndens arbete på i stort sett samma villkor som de ordinarie ledamöterna. Du är med på alla möten och förmöten, du får alla handlingar och så vidare. Men du har förstås ingen rösträtt på nämndsammanträdet.

Nämndmötena brukar gå till så att de inleds med muntlig information från förvaltningens tjänstemän om olika aktuella frågor. I dag handlade det t.ex. om den döende eken på Oxenstiernsgatan. Information om ekens tillstånd finns även på Stockholms hemsida.

Ofta är det de muntliga genomgångarna som tar längst tid, den mer formella delen av sammanträdet kan som regel klubbas igenom rätt snabbt. Idag beslutade vi bl.a. om nya cykelbanor längs med Nynäsvägen och på Folkparksvägen i Solberga.


Trafik- och renhållningsnämnden sammanträder i Stora kollegiesalen. Till vänster FP-kollegan Charlotta Schenholm.

Vi hanterade även ett svar på en skrivelse om trafiksituationen i Skarpnäck, och där gav Alliansen ett medskick som jag tagit initiativ till. Vi underströk att det arbete med en parkeringsstrategi som just nu pågår bör innefatta analyser av åtgärder för att öka nyttjandegraden av befintliga parkeringsgarage, t.ex. justerade parkeringsavgifter, förbättrad skyltning, trygghetsskapande åtgärder och informationsinsatser.

Efter mötet var det en föredragning om SL:s arbete med en trafikförsörjningsplan. Jag smet från den föredragningen lite i förväg för jag hade skulle träffa en kompis och ta ett par öl. Även en gräsrot behöver ju vätska ibland.

Inga kommentarer: