2010-12-28

Smile, you're on candid camera

För ett par veckor sedan sprängde sig Taimour Abdulwahab i luften mitt i centrala Stockholm. Självmordsattentatet var framgångsrikt såtillvida att Abdulwahab dog, men misslyckat såtillvida att ingen annan gjorde det – något alla så klart är väldigt tacksamma för.

Om bombdådet har mycket skrivits och jag tänkte därför nöja mig med ett stickspår. För strax innan Abdulwahab tog förväl av sina inälvor så fångades han av en överakningskamera på Drottninggatan. Kameraklippet dök snabbt upp på nätet (som här, på Expressens tv-kanal) och visade intet ont anande julhandlande stockholmare som hastigt flyr vid explosionen.

Stockholmare flyr i panik.
Bild: Illegal övervakningskamera.

Jag inser att det finns ett visst allmänintresse i den här typen av bilder, men tycker samtidigt att filmklippet är ett tydligt exempel på de integritetsfrågor som väcks i takt med att kameraövervakning blir allt vanligare.

För poängen med övervakningskameror kan ju inte vara att filmerna ska spridas (säljas?) till olika medier efter kamerainnehavarens gottfinnande, allmänintresse eller ej. Poängen med övervakningskameror är att de ska skapa trygghet och därmed torde filmernas användningsområde vara begränsat till polisens brottsutredningar.

Därmed borde vi
fundera på hur det inspelade materialet hanteras. Hur tillgängligt är det? I lagen om kameraövervakning sägs att inte fler än vad som behövs får ha tillgång till inspelningarna. I det aktuella fallet hindrade den bestämmelsen inte butiksinnehavaren från att skicka filmmaterialet till Expressen så fort bomben smällt.

En lösning för att stärka integriteten skulle kunna vara att kameratillstånd förenas med en skyldighet att förvara inspelningarna på ett krypterat sätt, där endast länsstyrelsen har tillgång till krypteringsnyckeln. Därmed skulle kamerainnehavaren inte kunna titta på övervakningsfilm "för skojs skull" utan t.ex. först efter att man gjort polisanmälan om ett brott. Det vore ett litet steg för bättre integritet.

Det kan noteras att den aktuella övervakningskameran visat sig vara otillåten. Det gör förstås inte saken bättre men saknar annars betydelse för det principiella resonemanget ovan.

Läs andra om integritet, kameraövervakning

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är inte bara genom kameror som människor övervakas och kontrolleras. Fundera lite på hur det går till på din gamla arbetsplats t.ex. ;-)

Jesper Svensson sa...

Jag hoppas inte blogginlägget gav intrycket av att övervakningskameror är det enda integritetsproblemet. En stor skillnad mot den övervakning som sker på arbetsplatser är dock att Drottninggatan är en allmän plats. Det är inte Skatteverkets datorer.