2010-12-02

Om friheter och rättigheter

"Det är som om jag skulle uppfinna en religion som förbjuder mig att använda benen, och sedan kräva att få bli runtburen av statliga tjänstemän."
I en kommentar till ett blogginlägg (DO duckar) ringar Johan Ingerö in en viktig aspekt i den pågående debatten om klädsel som döljer ansiktet. (En debatt som för övrigt fått alltför stora proportioner och som jag beklagligtvis bidrar till med det här inlägget.)

För mig som liberal är det självklart att var och en är fri att klä sig som man vill. Det är alltså en frihet som envar åtnjuter. Det är emellertid inte självklart - eller ens rimligt - att man därmed har rätt att förvänta sig att hela det omgivande samhället ska anpassa sig och inordna sig utefter det val man har gjort.

På samma sätt som den som valt att utnyttja sin frihet att inte bära slips får räkna med att bli nekad inträde till den restaurang där slipstvång råder får den som valt att utnyttja sin frihet att dölja sitt ansikte räkna med att bli ifrågasatt när hon begär tillträde till en miljö där man förutsätts visa ansiktet för varandra.

I varje enskilt fall finns det förutsättningar och omständigheter som måste vägas in när man tar hänsyn till om diskriminering föreligger. Men grundinställningen måste ändå vara att varje människas frihet att leva sitt liv som hon vill inte får förväxlas med en rättighet att kräva att resten av världen anpassar sig till det valet.

Folkpartiets Lotta Edholm deltog i går i en Aktuellt-debatt med DO Katri Linna om heltäckande slöjor i skolan. Den debatten kan man se här. Lotta Edholm kommenterar DO:s beslut på sin blogg.

Inga kommentarer: