2010-12-27

Att kalla saker vid deras rätta namn...

På framsidan av senaste numret av lokaltidningen Vårt Kungsholmen står det "Till salu: Sjukhus på Kungsholmen". Rubriken visar hur viktiga orden, och makten över orden, är i politiken.

Bakgrunden är att avtalet med det företag som för närvarande sköter driften av S:t Görans sjukhus är på väg att löpa ut. Ett av alternativen som politikerna då har att ta ställning till är om det ska göras en ny upphandling. Själva poängen med en sådan process är att flera anbudsgivare får tävla om uppdraget, för att landstinget ska kunna välja den utförare som erbjuder den bästa vården. Själva sjukhuset tillhör dock landstinget, oavsett om vården som bedrivs i huset sköts av landstinget självt eller av ett vårdföretag.

Nej, det är inget sjukhus till salu.

Ändå sätts rubriken "till salu" och det som är en helt normal (om än omfattande) upphandling framställs som en (ut-?)försäljning av gemensamma tillgångar. Kanske är det tänkt att man ska associera till den dåliga affär som gjordes när Moderaterna i Täby sålde en gymnasieskola? Eller ska man tänka på bostadsrättsomvandlingarna i Stockholm, som av motståndarna betecknas som "utförsäljningar" trots att husen säljs till marknadspris?

Vad olika åtgärder kallas har förstås betydelse för hur de uppfattas. I en del fall lyckas det; när omförsäkringsmomentet i sjukförsäkringen började kallas "utförsäkring" så etablerades bilden av att sjuka människor kastades ut på gatan (till den bilden bidrog förvisso ett antal brister i sjukförsäkringsreformen). Å andra sidan lyckades vänsteroppositionen inte förändra människors syn på skatteavdraget för hushållsnära tjänster genom att ge det den nedsättande benämningen "pigavdrag". "RUT-avdraget" är alltjämt populärt.

Politiska initiativ är förstås mest av allt sitt innehåll. Men man ska inte underskatta betydelsen av hur de benämns. Den som lyckas skaffa sig makt över orden har ett stort försprång.

5 kommentarer:

Arvid Öhlin sa...

Mycket kloka ord. Denna kritik av medierna bör hållas levande, endast så tar de engagerade medborgarna tillbaka makten från "tredje statsmakten".

whippo sa...

Ett annat ord är "spara" som används i medierna. Det går ofta att läsa att kommunen måste spara. När jag sparar lägger jag undan pengar, de används inte men en kommun använder förhoppningsvis hela sin budget och därmed sparas inget. Annars tar kommunen ut för mycket skatt.

Angående ombildning är det helt rätt att fastigheterna ska säljas som fastigheter och inte som lägenheter. Det är två helt skilda marknader som inte riktigt har gått hem hos vissa.

Det som Moderaterna har använt sig av för att förespråka ombildning är statistik som har visats upp i media. De har visat upp att det är en brist av bostadsrätter och därför behövs det ombildas. I statistiken har även studentbostäder och äldreboende tagits med som hyresrätter som gör den missvisande. I Stockholm innerstad är det drygt 60 procent bostadsrätter idag. Ska några av dessa göras om till hyresrätter för att skapa ett blandat boende?

Som liberal gillar jag tanken på fri marknad och handel. Men en marknad måste också skyddas av regler, dels för att det inte ska uppstå oligopol eller monopol men också för att skydda individen. När moderaterna släppte marknaden fri för ombildning kom det inte med några regler, kranen öppnades för fullt. Det har medfört mycket lidande för många.

/Rikard Junkergård

Jesper Svensson sa...

Rikard - Jag håller självklart med om att statistik inte ska missbrukas. Som jag ser det bottnar dock problemet vad gäller obalans mellan bostads- och hyresrätter framförallt i den osunda hyresregleringen som sätter marknaden ur spel.

whippo sa...

Jag ser att det finns en enorm marknad för hyresrätter men den är svart. Det huvudsakliga skälet är att det finns för få. Att ombilda dem gör inte att det blir fler.

Att det skulle vara "problem" med att det finns mer hyresrätter på vissa platser är inget jag har sett.

Med Stockholmsmodellen är stora delar av regleringen också borta.

/Rikard Junkergård

Jesper Svensson sa...

Rikard - Att det finns en marknad för hyresrätter är uppenbart. Synd bara, att den inte är laglig, så att säga.

Jag hoppas inte att du antyder att jag påstått att det är ett problem med fler hyresrätter på vissa platser. Problemet är när det inte finns den boendeform som efterfrågas. Och när efterfrågan på en viss boendeform beror på konstgjorda regleringar.