2010-04-20

Stödet minskar för monarkin

Till dagens glada nyheter räknar jag SOM-institutets vid Göteborgs universitet rapport att stödet minskar för monarkin. Fortfarande är det en klar majoritet - 56 procent - av svenskarna som vill behålla monarkin, men det är en rejäl minskning jämfört med 2003 års mätning, då stödet låg på 68 procent. Samtidigt har republikförespråkarna blivit fler - 22 procent jämfört med 15 procent för fem år sedan.

Monarkisterna har fortfarande ett rejält övertag i opinionen. Men kanske håller droppen på att urholka stenen. Republikanska Föreningen noterar ett fördubblat medlemsantal sedan jag slutade i styrelsen (huruvida det finns ett samband låter jag vara osagt) och har nyligen rekryterat Mona Abou-Jeib Broshammar till posten som föreningens första generalsekreterare. I en intervju i Jusek-tidningen säger hon det som borde vara, men tyvärr inte är, självklart:
I mitt drömsamhälle är Sverige en demokrati fullt ut, alla människor har samma värde och jag kan säga till mina barn att de kan bli precis vad de vill, att det lönar sig att kämpa och utbilda sig, att kompetens går före arv.
Håller glansen på att falna?

Monarkin är en rest från ett fördemokratiskt Sverige. I dagens samhälle har den urartat till en bisarr underhållningsindustri till skvallerpressens fromma. Detta duger inte. Det är hög tid att, som det står i sången, göra kronan på kungens hjässa lätt - genom att lyfta av den för gott.


Läs även

Krohniskt: Vi vill inte ha en Svenssonkung
Peter Althin m.fl.: Pr-värde dåligt argument för att ha monarki

Läs mer om republik, monarki, Republikanska Föreningen, kungahuset

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hurra- det går åt rätt håll!

Anette sa...

Skall en företagare som vill dela upp sitt företag mellan sina arvingar oxå följa er devis
"kompetens går före arv"??

Att kunna säga till sina barn att de kan bli vad de vill är en god tanke. Men frågan är mer komplex än så, tycker jag.

En intressant fråga är att det sällan diskuteras vad Kungahuset skall ersättas med om monarkin avskaffas...Hur mycket tex ett val av en president får kosta.
Många som vill ha bort monarkin vill det för att "apanaget" är så stort.

Jesper Svensson sa...

Anette - Skillnaden mellan en företagare och statschefen är att statschefen företräder Sverige och svenska folket i internationella sammanhang. Det finns således en demokratisk poäng i att statschefen utses av folket och att positionen inte ärvs inom en familj.

Den företagare som vill att någon arvinge ska ta över företaget bör med fördel låta kompetensen styra. Annars är ju risken att företagets framtid äventyras. I den mån arvsrättsliga bestämmelser lägger hinder i vägen måste de naturligtvis följas.

Jag kan bara tala för mig själv och för mig är kostnaden inte relevant i sammanhanget. Demokratin är värd vartenda öre. (Nu är det inte säkert att en republik skulle bli dyrare; t.ex. hade staten då bara behövt försörja en person till skillnad mot idag, då en hel familj ska försörjas.)

Anette sa...

Det är väl här vi ser olika på demokrati, om monarkin är ett hot mot detta eller inte.
Jag tycker att det är bra att vi har ett politiskt system där vi väljer representanter som styr Sverige, dvs valet till riksdag mm.
Däremot tycker jag att det är bra att vi har monarkin som kan stå vid sidan om och företräda Sverige oavsett vilken politisk färg som styr.